Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
Kiến nghị của bạn sẽ được biên tập và gửi đến cơ quan có thẩm quyền để trả lời. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Bạn cần đăng nhập(có thể sử dụng tài khoản Cổng dịch vụ công - Bộ Khoa học và Công nghệ) để có thể gửi phản ánh kiến nghị

Cá nhân/Tổ chức*

Địa chỉ*

Email*

Số điện thoại*

Lĩnh vực

Kiến nghị về việc*

Nội dung kiến nghị*

Tài liệu đính kèm

Mã bảo mật*

Tra cứu thông tin PAKN
Thông báo

1. Hệ thống tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị về:

2. Hệ thống không tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn giải đáp pháp luật.

Tình hình xử lý PAKN

PAKN đã trả lời 136

PAKN đang xử lý 189

Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In