Kiến nghị về việc: THAM VẤN PHẠM VI BẢO HỘ CỦA BẰNG ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ SỐ 1646

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC - Ngày 25/12/2021 10:20

Nội dung kiến nghị :

Kính gửi: CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ (CỤC) Ngày 8/7/2021, Công ty cổ phần đầu tư phát triển Điện lực (EDI) chúng tôi đã có đơn đề nghị xử lý đối với 07 công ty, do có hành vi xâm phạm quyền đối với sáng chế “Trạm biến áp một cột” được bảo hộ bởi Bằng độc quyền (BĐQ) số 16461, trong đó có công ty cổ phần tư vấn xây dựng và dịch vụ Điện Việt (Điện Việt). Ngày 28/10/2021, Thanh tra Bộ Khoa học Công nghệ đã tổ chức họp để xem xét phạm vi bảo hộ điểm 10 của Bằng độc quyền số 16461, trong điều kiện điểm độc lập là điểm 1 đã bị hủy bỏ hiệu lực (cùng với các điểm phụ thuộc là 2, 4, 6, 7, 8), còn điểm 10 vẫn còn hiệu lực bảo hộ và được xác định theo một trong các điểm từ 1 đến 9. Trong cuộc họp này, Người đại diện Cục sở hữu trí tuệ đã có ý kiến cho rằng: “Mấu chốt của vấn đề sáng chế của Công ty EDI là cụm trung áp dọc trong cụm trung áp ngang”. Do vậy, Thanh tra Bộ đã kết luận rằng: “Thanh tra Bộ KH&CN sẽ tham vấn ý kiến của Cục Sở hữu trí tuệ để có thêm thông tin giải quyết vụ việc”. Tuy nhiên, đã gần hai tháng trôi qua, mà Thanh tra Bộ vẫn chưa tham vấn ý kiến của Cục Sở hữu trí tuệ. Nguyên tắc Luật xử phạt vi phạm hành chính, bao gồm: “Mọi vi phạm hành chính phải được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và phải bị xử lý nghiêm minh” (khoản 1 điều 3). Sự việc này đã kéo dài 5 năm nay mà vẫn chưa được xử lý theo đúng nguyên tắc trên. Vì vậy, chúng tôi xin kiến nghị và tham vấn ý kiến của Cục Sở hữu trí tuệ, về phạm vi bảo hộ theo điểm 10 của Bằng độc quyền sáng chế số 16461, trong điều kiện điểm 1 là điểm độc lập đã bị hủy bỏ hiệu lực. Trân trọng cảm ơn!

Bộ Khoa học và Công nghệ trả lời :

Kính gửi: Công ty Cổ phần đầu tư phát triển điện lực (Công ty EDI)

Ngày 22/12/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ nhận được phản ánh kiến nghị số PAKN.20211225.0001 của Quý Công ty tại Hệ thống Xử lý phản ánh kiến nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ (sau đây gọi tắt là Hệ thống). Đồng thời, Bộ cũng đã nhận được đơn khiếu nại của Quý Công ty được gửi tới Cục Sở hữu trí tuệ. Căn cứ theo phản ánh kiến nghị và đơn được gửi tới, dựa theo tính chất của sự việc, Bộ xác định đây là đơn khiếu nại và đã được tiếp nhận, xử lý theo quy trình của thủ tục khiếu nại.

Ngày 11/10/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ (Cục Sở hữu trí tuệ) đã gửi Công văn số 25706w/SHTT-TTKN thông báo kết quả giải quyết khiếu nại tới các Quý Công ty đang tham gia khiếu nại là Công ty Cổ phần đầu tư phát triển điện lực EDI và Công ty Tư vấn, Xây dựng và Dịch vụ Điện Việt. Tuy nhiên, do Quý Công ty đã gửi thông tin tại Hệ thống nên Bộ đồng gửi Quý công ty kết quả tại đây.

Hệ thống phản ánh kiến nghị chỉ tiếp nhận các phản ánh kiến nghị thuộc một trong các nội dung phản ánh, kiến nghị quy định tại Điều 5 Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính. Do vậy, đề nghị Quý công ty nghiên cứu và xem xét gửi đơn khiếu nại theo đúng phương thức được quy định.

Trân trọng cảm ơn./.

File đính kèm: 25706w.SHTT-TTKN.pdf
Tra cứu thông tin PAKN
Thông báo

1. Hệ thống tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị về:

2. Hệ thống không tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn giải đáp pháp luật.

Tình hình xử lý PAKN

PAKN đã trả lời 59

PAKN đang xử lý 69

Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In