Kiến nghị về việc: Đề nghị không xét tặng Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 6 cho cụm công trình số 25NN của GS.TS Nguyễn Đình Tấn về "Cơ cấu xã hội và phân tầng xã hội . . ."

Đỗ Thiên Kính - Ngày 22/06/2021 11:37

Nội dung kiến nghị :

Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ Tôi là: Đỗ Thiên Kính; giới tính: nam; sinh năm 1958. Nơi ở hiện tại: Số 15, ngách 12/14, ngõ 12, phố Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội. Số điện thoại: 0912060798. Email: kinhdt@gmail.com. Tôi đã nghỉ hưu từ Viện Xã hội học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Học vị: Tiến sĩ Xã hội học, Nghiên cứu viên chính. Tôi có ý kiến/kiến nghị: “Đề nghị không xét tặng Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ cho cụm công trình của GS.TS Nguyễn Đình Tấn” trong file đính kèm dưới đây. Do vậy, tôi xin gửi Bộ Khoa học và Công nghệ ý kiến đề nghị này của tôi. Tôi xin trân trọng cám ơn! Đỗ Thiên Kính

Bộ Khoa học và Công nghệ trả lời :

Kính gửi ông Đỗ Thiên Kính,

Do nội dung phản ánh, kiến nghị của Quý ông không thuộc một trong các nội dung phản ánh, kiến nghị tại Điều 5 Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; căn cứ Điều 9 Nghị định 20/2008/NĐ-CP ngày 31/10/2017, được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 2 Nghị định 92/2017/NĐ-CP, Bộ Khoa học và Công nghệ từ chối tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của Quý ông tại Hệ thống.

Tuy nhiên, phản ánh, kiến nghị này liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ KH&CN, do đó, Bộ sẽ chuyển phản ánh, kiến nghị đến đơn vị có thẩm quyền giải quyết để xử lý theo yêu cầu.

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo để Quý ông biết.

Trân trọng cảm ơn!

Tra cứu thông tin PAKN
Thông báo

1. Hệ thống tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị về:

2. Hệ thống không tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn giải đáp pháp luật.

Tình hình xử lý PAKN

PAKN đã trả lời 106

PAKN đang xử lý 144

Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In