Kiến nghị về việc: Cải cách thủ tục hành chính

Huỳnh Thiên Trúc - Ngày 14/12/2021 10:27

Nội dung kiến nghị :

1. Không tìm thấy "Thủ tục cấp Giấy xác nhận đăng ký hoạt động xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hoá của tổ chức, cá nhân" (được quy định tại Quyết định số 4098/QĐ-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ (Lĩnh vực: Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng)). Kính đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ kiểm tra lại. 2. Nội dung của 3 thủ tục về vận chuyển hàng nguy hiểm (được quy định tại Quyết định số 2138/QĐ-BKHCN ngày 01 tháng 08 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ hoa học và Công nghệ) chưa phù hợp theo Nghị định 42/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ và Công văn số 2187/BKHCN-TĐC ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thực hiện cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm loại 5, loại 8, cụ thể 03 thủ tục sau: - Thủ tục cấp mới Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa - Thủ tục cấp bổ sung Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa - Thủ tục cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa

Bộ Khoa học và Công nghệ trả lời :

Ngày 31/12/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Công văn số 3911/TĐC-PCTTra trả lời phản ánh, kiến nghị của ông (bà) Huỳnh Thiên Trúc./.

Tra cứu thông tin PAKN
Thông báo

1. Hệ thống tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị về:

2. Hệ thống không tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn giải đáp pháp luật.

Tình hình xử lý PAKN

PAKN đã trả lời 39

PAKN đang xử lý 42

Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In