Kiến nghị về việc: Tôi chưa Nhận Được Căn Cước Công Dân.

TRẦN HỮU DÀNH - Ngày 05/01/2022 07:30

Nội dung kiến nghị :

Họ Tên: TRẦN HỮU DÀNH NS: 21/01/1974 Hộ khẩu: kp.Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ, TX.Phú Mỹ, tỉnh BR-VT. Ngày làm CCCD: 17/02/2021 SĐT: 0904709936. Tôi rất mỏi mòn chờ đợi một điều rất bình thường nhưng hơn 10 tháng vẫn không rõ lí do và không cơ quan nào giải trình cho tôi biết. Trong khi các cơ quan có sự kiện lớn như "chuyển đổi số" thì thông qua Quốc hội để thông qua và ban hành. Khi người dân lo lắng một việc rất đơn giãn thì chẳng ai quan tâm để an lòng dân trong khi bộ lập chi trang Web, Fanpege mà dân hỏi mấy tháng mà không giải quyết cũng không cho biết là sai từ đâu và cá nhân sai hay tổ chức sai mà CCCD tôi hơn 10 tháng không có thông tin. Khi đến cơ quan địa phương hỏi thì chỉ bảo chờ trên bộ CA chứ các đ/c ấy không biết. Vậy, tôi dựa vào tiêu đề nào để tin hoặc không tin sau này khi nhà nước ban hành một sự kiện liên quan đến người dân nữa?
File đính kèm: 20210531_142609.jpg

Bộ Khoa học và Công nghệ trả lời :

Kính gửi công dân Trần Hữu Dành,

Nội dung phản ánh, kiến nghị của Quý ông/bà không thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Khoa học và Công nghệ. Do vậy, Bộ từ chối tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của Quý ông/bà tại Hệ thống phản ánh, kiến nghị của Bộ KH&CN.

Phản ánh, kiến nghị của Quý ông/bà liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công an. Do vậy, đề nghị ông/bà gửi phản ánh, kiến nghị đến Bộ Công an hoặc gửi về Văn phòng Chính phủ để chuyển cho cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết.

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo để Quý Công dân biết.

Trân trọng cảm ơn!

 

Tra cứu thông tin PAKN
Thông báo

1. Hệ thống tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị về:

2. Hệ thống không tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn giải đáp pháp luật.

Tình hình xử lý PAKN

PAKN đã trả lời 27

PAKN đang xử lý 15

Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In