Kiến nghị về việc: Chậm cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư La.ma.son - Ngày 08/01/2024 17:17

Nội dung kiến nghị :

Công ty chúng tôi đã nộp đơn ngày 02/11/2021 và nhận được quyết định chấp nhận đơn hợp lệ ngày 06/04/2022; Công bố A ngày 25/05/2022. Theo quy định tại Điều 119 của Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (được sửa đổi tại khoản 15 Điều 1 Luật sở hữu trí tuệ 2009) về thời hạn xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu thì thời hạn thẩm định nội dung là 09 tháng sau thời điểm công bố. Đến nay đã gần 20 tháng kể từ ngày công bố A, cho nên thời hạn cấp thẩm định để cấp văn bằng bảo hộ cho nhãn hiệu của chúng tôi đến nay đã hết. Tuy nhiên, công ty chúng tôi vẫn chưa nhận được thông báo thẩm định nội dung hay quyết định cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu của quý Cục.

Bộ Khoa học và Công nghệ trả lời :

Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư La.ma.son

Địa chỉ: số 207 phố Tô Hiệu, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Ngày 29/01/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ (Cục Sở hữu trí tuệ) đã gửi Quý công ty Công văn số 376/SHTT-NH để trả lời phản ánh kiến nghị của Quý công ty liên quan đến đơn nhãn hiệu số 4-2021-42321.

Công văn số 376/SHTT-NH được đính kèm theo Nội dung trả lời phản ánh kiến nghị này.

File đính kèm: Lama.son.pdf
Tra cứu thông tin PAKN
Thông báo

1. Hệ thống tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị về:

2. Hệ thống không tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn giải đáp pháp luật.

Tình hình xử lý PAKN

PAKN đã trả lời 214

PAKN đang xử lý 195

Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In