Kiến nghị về việc: Chậm công bố đơn đăng ký nhãn hiệu số 4-2023-17914

CÔNG TY CỔ PHẦN KING FOOD MARKET - Ngày 01/02/2024 13:30

Nội dung kiến nghị :

Thưa quý Cục, Vào ngày 08/05/2023, Công ty Cổ phần King Food Market có nộp đơn đăng ký nhãn hiệu, với nội dung cụ thể sau: Số đơn 4-2023-17914 Chủ đơn Công ty Cổ phần King Food Market Địa chỉ 37/5 Bế Văn Cấm, phường Tân Kiểng, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Nhãn hiệu KING’S MART Nhóm hàng hóa/dịch vụ 29, 31, 35 Tính từ thời điểm nộp đơn đến nay đã hơn 07 tháng trôi qua nhưng chúng tôi chưa nhận được thông tin công bố đơn đăng ký hoặc phản hồi chính thức đến từ quý Cục. Thông tin đăng ký nhãn hiệu này có tính chất quan trọng và ảnh hưởng đến kế hoạch kinh doanh của Công ty chúng tôi. Do đó, bằng văn bản này chúng tôi kính đề nghị quý Cục xem xét và phản hồi tình trạng xử lý đơn đăng ký đối với nhãn hiệu có số đơn 4-2023-17914 như trên. Chúng tôi xin cảm ơn và trân trọng kính chào.

Bộ Khoa học và Công nghệ trả lời :

Kính gửi: Công ty cổ phần King food market;

Ngày 27/2/2024, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã gửi Quý Công ty Công văn số 587/SHTT-NH để trả lời phản ánh kiến nghị liên quan đến đơn nhãn hiệu số 4-2023-17914

Công văn số 587/SHTT-NH được đăng tải, công khai kèm theo Nội dung trả lời phản ánh kiến nghị này. 

File đính kèm: Công ty Food Maket.pdf
Tra cứu thông tin PAKN
Thông báo

1. Hệ thống tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị về:

2. Hệ thống không tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn giải đáp pháp luật.

Tình hình xử lý PAKN

PAKN đã trả lời 248

PAKN đang xử lý 199

Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In