Kiến nghị về việc: MẠO DANH TÀI LIỆU ĐỐI CHỨNG ĐỂ HỦY BỎ HIỆU LỰC SÁNG CHẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC - Ngày 22/12/2021 14:17

Nội dung kiến nghị :

Kính gửi: Ông Phạm Công Tạc – Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Chúng tôi là: Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Điện lực (EDI). Địa chỉ: P803- Tòa nhà A3B, số 92 phố Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Số điện thoại: 0976 224488; 090342 0906 . Email: edi@edi.com.vn. Chúng tôi xin phản ánh sự việc như sau: Bằng độc quyền sáng chế số 16461 so với tài liệu CN2753024Y là một sự việc, nhưng Cục Sở hữu trí tuệ đang có hai kết luận trái ngược nhau, như sau: - Trung tâm thẩm định sáng chế: Tài liệu CN2753024Y không liên quan, không làm mất tính mới và trình độ sáng tạo của sáng chế. - Phòng Thực thi và giải quyết khiếu nại: Sáng chế không mới, không sáng tạo so với ý kiến của bên thứ ba về CN2753024Y - “TÀI LIỆU MẠO DANH CN2753024Y”. Ghi chú: Tài liệu CN2753024Y có từ năm 2006, gồm phần mô tả và hình minh họa. Năm 2020, bên thứ ba đã bỏ đi phần mô tả (nội dung chính), rồi dùng hình minh họa để ghi thêm các diễn giải theo ý chủ quan của mình, và cho là của CN2753024Y. Sự việc trên gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của Cục Sở hữu trí tuệ, do một vài cá nhân của Phòng Thực thi và giải quyết khiếu nại đã làm trái với các quy định, cụ thể như sau: 1) TÀI LIỆU MẠO DANH CN2753024Y có sau (năm 2020) nhưng vẫn được dùng làm căn cứ để đánh giá tính mới và trình độ sáng tạo của sáng chế (đăng ký ngày 19/6/2013), là trái quy định (các điều 60 và 61- Luật Sở hữu trí tuệ). 2) Thay vì chỉ phải chỉ rõ các dấu hiệu trùng nhau, số trang, số dòng của tài liệu đối chứng CN2753024Y theo đúng quy định (điều 25.5.c - TT01), thì Thẩm định viên đã làm theo cách đánh giá của bên thứ ba (Đưa ra hình vẽ của tài liệu mạo danh CN2753024Y để tượng trưng, rồi tự đánh giá là “trùng khớp” với sáng chế). 3) Không thông báo để Chủ đơn sáng chế có ý kiến trước khi Cục có quyết định hủy bỏ hiệu lực là trái quy định (điều 15.7.a.(i) - TT01). Theo quy định: Đơn hủy bỏ hiệu lực được tiến hành thẩm định lại nội dung theo quy định tại điểm 15.6 và điểm 15.7 của Thông tư này (điều 21.1 - TT01). Các Thẩm định viên tại cục Sở hữu trí tuệ đều hoài nghi về cách thẩm định nêu trên, khi biết sự việc này (xem thêm trang 2), vì trái với QUY CHẾ THẨM ĐỊNH SÁNG CHẾ. Do vậy, chúng tôi xin kiến nghị: Bộ Khoa học Công nghệ có chỉ đạo để Cục Sở hữu trí tuệ giải quyết dứt điểm sự việc của Bằng độc quyền sáng chế 16461. Mong Ông quan tâm và giải đáp, để giúp chúng tôi biết kết quả giải quyết của sự việc trên. Trân trọng cảm ơn Ông! Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Điện Lực.

Bộ Khoa học và Công nghệ trả lời :

Kính gửi: Công ty Cổ phần đầu tư phát triển điện lực (Công ty EDI)

Ngày 22/12/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ nhận được phản ánh kiến nghị số PAKN.20211222.0001 của Quý Công ty tại Hệ thống Xử lý phản ánh kiến nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ (sau đây gọi tắt là Hệ thống). Đồng thời, Bộ cũng đã nhận được đơn khiếu nại của Quý Công ty được gửi tới Cục Sở hữu trí tuệ. Căn cứ theo phản ánh kiến nghị và đơn được gửi tới, dựa theo tính chất của sự việc, Bộ xác định đây là đơn khiếu nại và đã được tiếp nhận, xử lý theo quy trình của thủ tục khiếu nại.

Ngày 11/10/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ (Cục Sở hữu trí tuệ) đã gửi Công văn số 25705w/SHTT-TTKN thông báo kết quả giải quyết khiếu nại tới các Quý Công ty đang tham gia khiếu nại là Công ty Cổ phần đầu tư phát triển điện lực EDI và Công ty Tư vấn, Xây dựng và Dịch vụ Điện Việt. Tuy nhiên, do Quý Công ty đã gửi thông tin tại Hệ thống nên Bộ đồng gửi Quý công ty kết quả tại đây.

Hệ thống phản ánh kiến nghị chỉ tiếp nhận các phản ánh kiến nghị thuộc một trong các nội dung phản ánh, kiến nghị quy định tại Điều 5 Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính. Do vậy, đề nghị Quý công ty nghiên cứu và xem xét gửi đơn khiếu nại theo đúng phương thức được quy định.

Trân trọng cảm ơn./.

File đính kèm: 25705w.SHTT-TTKN.pdf
Tra cứu thông tin PAKN
Thông báo

1. Hệ thống tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị về:

2. Hệ thống không tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn giải đáp pháp luật.

Tình hình xử lý PAKN

PAKN đã trả lời 59

PAKN đang xử lý 69

Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In