Kiến nghị về việc: Đề nghị làm rõ tiêu chuẩn TCVN 13567-1:2022

Công ty Posco E&C, nhà thầu A5 dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Ngày 30/11/2023 10:34

Nội dung kiến nghị :

POSCO E&C là nhà thầu Hàn Quốc, đã thi công gói thầu A5 dự án đường cao tốc Đà nẵng Quảng Ngãi và đang thi công hạng mục bê tông nhựa theo tiêu chuẩn TCVN 13567-1:2022; Tại mục 9.6 Kiểm tra khi nghiệm thu lớp BTNC có Chú thích như sau: trích "Các nội dung kiểm tra quy định trong 9.6 được áp dụng trong quá trình thực hiện dự án. Sau khi nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào sử dụng, nếu có thực hiện công tác kiểm tra thì các kết quả kiểm tra có thể không phản ánh đúng thực tế thi công ( do công trình đã chịu tác động của điều kiện môi trường nhiệt độ mưa gió, tải tọng khai thác theo thời gian)." Vây, kính mong Bộ KHCN và Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng giải thích GHI CHÚ trên có bắt buộc áp dụng hay không để tư vấn và nhà thầu tiện đường vận dụng. Xin trân trọng cảm ơn!

Bộ Khoa học và Công nghệ trả lời :

Kính gửi Công ty Posco E&C, nhà thầu A5 dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi;

Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà Mỹ Đình Plaza, 138 Trần Bình, Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội;

Bộ Khoa học và Công nghệ trả lời phản ánh, kiến nghị của Quý Công ty như sau:

Tại mục 6.5.1 TCVN 1-2:2008 về Xây dựng tiêu chuẩn - Phần 2: Quy định về trình bày và thể hiện nội dung tiêu chuẩn quốc gia quy định “các chú thích và ví dụ trong phần lời của tiêu chuẩn chỉ mang tính chất hướng dẫn và giải thích. Nội dung này không bao gồm các yêu cầu hoặc thông tin mang tính quy định”, ngoài ra, TCVN 13567-1:2022 Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nóng – Thi công và nghiệm thu – Phần 1: Bê tông nhựa chặt sử dụng nhựa đường thông thường do Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông vận tải biên soạn. Theo đó, đề nghị Công ty POSCO E&C lấy thêm ý kiến của Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông vận tải để có thông tin, thực hiện theo quy định của pháp luật./.

Tra cứu thông tin PAKN
Thông báo

1. Hệ thống tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị về:

2. Hệ thống không tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn giải đáp pháp luật.

Tình hình xử lý PAKN

PAKN đã trả lời 214

PAKN đang xử lý 195

Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In