Kiến nghị về việc: Mối tương quan giữa QCVN 40:2011/BTNMT và Thông tư 22/2014/TT-BKHCN

Huỳnh Ngọc Tuyền - Ngày 27/06/2022 12:15

Nội dung kiến nghị :

Kính gửi BKHCN, * Tại Thông tư 22/2014/TT-BKHCN (tạm gọi TT22) có các thông tin sau: - Chương I, điều 2, mục 1.Chất thải phóng xạ là chất thải chứa các nhân phóng xạ hoặc vật thể bị nhiễm bẩn các nhân phóng xạ với mức hoạt độ lớn hơn mức thanh lý quy định tại Thông tư này và phải thải bỏ. Chất thải phóng xạ không bao gồm nguồn phóng xạ đã qua sử dụng. - Chương I, điều 2, mục 7. Mức thanh lý là giá trị nồng độ hoạt độ của các nhân phóng xạ mà khi chất thải chứa các nhân phóng xạ có nồng độ hoạt độ nhỏ hơn hoặc bằng giá trị đó sẽ được coi là không gây nguy hại bức xạ đối với con người và môi trường và được quản lý như chất thải không phóng xạ. - Chương II, điều 7, mục 2. Nước thải phóng xạ chứa các nhân phóng xạ có chu kỳ bán rã từ 100 ngày trở lên phải được xử lý để tách các nhân phóng xạ khỏi thành phần nước thải bảo đảm hoạt độ phóng xạ còn lại trong nước thải sau khi xử lý nhỏ hơn hoặc bằng mức để được phép thải ra môi trường quy định tại Phụ lục II Thông tư này. - Phụ lục II, quy định mức thanh lý đối với Kali 40 là 10 Bq/g. * Tại QCVN 40:2011/BTNMT (tạm gọi QC40) có thông tin quy định về tổng hoạt độ phóng xạ beta là 1 Bq/L. => Câu hỏi đặt ra là, tại QC 40 không quy định thêm về việc nếu nước thải vượt mức 1 Bq/L thì cần phải làm gì? Nhưng theo TT22, chúng ta sẽ xác định nguồn phát xạ từ nhân phóng xạ nào và dựa trên mức thanh lý để đánh giá nó có phải là chất thải phóng xạ không và có thể xã ra môi trường không? => Như vậy, nếu nước thải công nghiệp tuân theo QC40 vượt quy định về tổng hoạt độ phóng xạ, thì chúng ta có thể thực hiện và áp dụng theo TT22 không?

Bộ Khoa học và Công nghệ trả lời :

Kính gửi: Quý công dân - Huỳnh Ngọc Tuyền;

Ngày 15/7/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ (Cục An toàn bức xạ và hạt nhân) đã gửi Công văn số 537/ATBXHN để trả lời nội dung phản ánh, kiến nghị của Quý công dân trong lĩnh vực an toàn bức xạ.

(Công văn số 537/ATBXHN được gửi kèm theo nội dung trả lời phản ánh kiến nghị trên Hệ thống này).

Trân trọng./.

File đính kèm: CV537ATBXHN15.7.2022.pdf
Tra cứu thông tin PAKN
Thông báo

1. Hệ thống tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị về:

2. Hệ thống không tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn giải đáp pháp luật.

Tình hình xử lý PAKN

PAKN đã trả lời 80

PAKN đang xử lý 128

Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In