Kiến nghị về việc: Bộ khoa học và công nghệ chậm trả lời phản ánh kiến nghị

NGUYỄN BÁ HƯNG - Ngày 26/04/2022 16:30

Nội dung kiến nghị :

Ngày 22/3/2022 tôi gửi phản ánh kiến nghị việc Cục sở hữu trí tuệ chậm giải quyết hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tại trang dichvucong.gov.vn và có số phản ánh kiến nghị là: PAKN.20220322.0040. Theo đó, Văn phòng Chính phủ yêu cầu Bộ khoa học và công nghệ xem xét xử lý và trả lời người dân theo thẩm quyền; cập nhật thông tin, kết quả giải quyết vào Hệ thống phản ánh, kiến nghị tại địa chỉ: https://pakn.dichvucong.gov.vn trước ngày 20 tháng 04 năm 2022 để Văn phòng Chính phủ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, hôm nay là 26/04/2022 nhưng tôi vẫn chưa nhận được trả lời của Bộ khoa học và Công nghệ. Một lần nữa, kính mong Văn phòng Chính phủ đề nghị Bộ khoa học và Công nghệ nhanh chóng trả lời phản ánh, kiến nghị cho tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Bộ Khoa học và Công nghệ trả lời :

 Ngày 18/4/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Công văn số 13486/SHTT-NH trả lời phản ánh, kiến nghị của ông Nguyễn Bá Hưng./.

File đính kèm: 13486.SHTT-NH.pdf
Tra cứu thông tin PAKN
Thông báo

1. Hệ thống tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị về:

2. Hệ thống không tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn giải đáp pháp luật.

Tình hình xử lý PAKN

PAKN đã trả lời 39

PAKN đang xử lý 42

Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In