Kiến nghị về việc: Không nộp được hồ sơ "Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã vạch"

Đào Thị Thơm - Ngày 31/12/2020 20:02

Nội dung kiến nghị :

Kính gửi quý cơ quan, Tôi có truy cập Cổng dịch vụ công quốc gia để làm thủ tục "Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã vạch" cho các sản phẩm mà gia đình tôi kinh doanh trên cổng dịch vụ công quốc gia, tuy nhiên sau khi đăng ký tài khoản, đăng nhập và chọn thủ tục hành chính này để thực hiện nhưng khi xuống hệ thống http://www.trace.gov.vn, tôi không thể thao tác nộp được hồ sơ mà lại bắt tôi phải đăng ký tài khoản của hệ thống bên dưới mới truy cập và nộp hồ sơ được; theo tôi tìm hiểu thì tôi chỉ cần đăng ký tài khoản trên cổng dịch vụ công quốc gia là có thể nộp được hồ sơ các dịch vụ công được tích hợp trên cổng dịch vụ công quốc gia, nhưng tại sao xuống hệ thống dịch vụ công của đơn vị giải quyết thủ tục hành chính "Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã vạch" tại địa chỉ http://www.trace.gov.vn lại yêu cầu tôi phải đăng ký tài khoản mới sử dụng được mặc dù tôi đã đăng nhập trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Như vậy phải chăng cơ quan chủ trì giải quyết thủ tục hành chính này không thực hiện đúng các yêu cầu triển khai dịch vụ công trên cổng dịch vụ công quốc gia theo yêu cầu của Chính phủ?

Bộ Khoa học và Công nghệ trả lời :

Kính gửi chị Đào Thị Thơm

Đối với phản ánh kiến nghị PAKN.20201231.0019 - Không nộp được hồ sơ "Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã vạch", Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có ý kiến sau:

Khi đăng nhập trên dịch vụ công bằng tài khoản doanh nghiệp sẽ được chuyển sang hệ thống http://www.trace.gov.vn để nộp hồ sơ mà không cần phải thực hiện việc đăng nhập thêm. Các bước đăng nhập đã được thử nghiệm và kiểm tra lại, nhưng không có lỗi đã nêu.

Trung tâm Mã số Mã vạch Quốc gia đã liên hệ trực tiếp với chị qua email và số điện thoại tuy nhiên không nhận được phản hồi.

Trân trọng./.

Tra cứu thông tin PAKN
Thông báo

1. Hệ thống tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị về:

2. Hệ thống không tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn giải đáp pháp luật.

Tình hình xử lý PAKN

PAKN đã trả lời 80

PAKN đang xử lý 128

Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In