Kiến nghị về việc: Biển Đông

Trịnh Minh Thức - Ngày 19/05/2021 13:06

Nội dung kiến nghị :

Cả thế giới đang vận hành theo luật chơi của những nước lớn hoặc luật chơi của kẻ mạnh. Nay tôi xin góp chút ý kiến cho đất nước để xây dựng xã hội ổn định vì tương lai dân tộc Việt nam và vì toàn thể dân tộc thế giới và nó có thể mở ra một bước ngoặc mới cho toàn thể nhân loại. Cởi mở - Chia sẽ - Đón nhận - Mở rộng cánh cửa vì dân tộc vì nhân loại
Tra cứu thông tin PAKN
Thông báo

1. Hệ thống tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị về:

2. Hệ thống không tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn giải đáp pháp luật.

Tình hình xử lý PAKN

PAKN đã trả lời 9

PAKN đang xử lý 4

Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In