Kiến nghị về việc: Hướng dẫn làm rõ công thức tính toán cọc xi măng đất trong TCVN9906-2014

Nguyễn Đức Phương - Ngày 15/07/2021 20:25

Nội dung kiến nghị :

Kính gửi Bộ khoa học và công nghệ! Tôi đang làm thiết kế cọc xi măng đất theo TCVN9906-2014 có một số công thức tính trong tiêu chuẩn chưa có hướng dẫn cụ thể, kính đề nghị Bộ làm rõ các công thức và cách tính toán cho các công thức sau: Công thức E.6 làm rõ đơn vị và cách tính đại lượng WE, Wc, phi trong công thức theo hình minh họa E.2. Công thức E.17 làm rõ đơn vị và cách tính đại lượng "a" Công thức E.14 làm rõ đơn vị và cách tính đại lượng Rtc, Rtc = m(A1/4 γb+Bq+Dct/c )giải thích rõ các đại lượng và cách tính các đại lượng. Tôi rất mong nhận được câu trả lời của Quý Bộ Trân trọng cảm ơn!

Bộ Khoa học và Công nghệ trả lời :

Kính gửi: Ông Nguyễn Đức Phương

          Sau khi nhận được Thông tin phản ánh kiến nghị về việc hướng dẫn làm rõ công thức tính toán cọc xi măng đất trong TCVN 9906:2014 của Ông Nguyễn Đức Phương, Việt Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam (Viện TCCL) có ý kiến như sau:

          TCVN 9906:2014 Công trình thủy lợi – Cọc xi măng đất thi công theo phương pháp Jet-grouting – Yêu cầu thiết kế, thi công và nghiệm thu cho xử lý nền đất yếu do Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ khoa học và công nghệ công bố.

          Viện TCCL đã tiến hành xem xét và liên hệ với Vụ Khoa học Công nghệ - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và được hướng dẫn liên hệ với PGS.TS. Nguyễn Quốc Dũng (ĐTDD: 0913225184) là chủ nhiệm đề tài xây dựng tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9906:2014. Viện TCCL xin gửi kèm theo thông tin giải thích của PGS. TS Nguyễn Quốc Dũng về công thức tính toán cọc xi măng đất trong TCVN 9906:2014.

         Kính chuyển ông Nguyễn Đức Phương tham khảo./.

File đính kèm: Phụ lục.docx
Tra cứu thông tin PAKN
Thông báo

1. Hệ thống tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị về:

2. Hệ thống không tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn giải đáp pháp luật.

Tình hình xử lý PAKN

PAKN đã trả lời 263

PAKN đang xử lý 208

Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In