Kiến nghị về việc: Phản ánh về kết luật của cục sở hữu trí tuệ

Trần Công Thắng - Ngày 07/05/2023 09:51

Nội dung kiến nghị :

Kính gửi bộ khoa học và công nghệ, đồng kinh gửi cục sở hữu trí tuệ Căn cứ vào Điều 8 CÔNG ƯỚC PARIS và Điều 4, điểm h, k Điều 74, Điều 76, Điều 78, khoản 2 điều 121, khoản 6 Điều 124, khoản 2 Điều 129, điểm d khoản 1 Điều 130 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2019 và Điều 28 Nghị định 63-CP năm 1996 về sở hữu công nghiệp. Đặc biệt trong luật sở hữu quy định: "Tên thương mại mặc dù là đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp nhưng không được bảo hộ dưới hình thức cấp văn bằng. Tên thương mại không cần phải tiến hành thủ tục đăng ký bảo hộ tại Cục Sở hữu trí tuệ mà được công nhận thông qua việc sử dụng trong hoạt động kinh doanh." Như vậy quyết định trong công văn số 8669w/SHTT-TTKN ngày 10/04/2023 trái với quy định của luật sở hữu trí tuệ, trái với các công ước mà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Giấy chứng nhận nhãn hiệu số 400254 được cấp ngày 21/10/2021 có hành vi đăng ký bảo hộ nhãn hiệu có thành phần cấu tạo “DOLIN” là trùng hoàn toàn với với tên viết tắt “DOLIN” của Chúng tôi điều này dẫn đến khả năng gây nhầm lẫn với tên thương mại cũng như về nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ của Chúng tôi và vi phạm vào quy định tại khoản 2 điều 7; điểm k khoản 2 điều 74 Luật số hữu trí tuệ số: 07/VBHN-VPQH, ngày 25/06/2019 về khả năng phân biệt nhãn hiệu đối với tên thương mại. Chúng tôi yêu cầu cục sở hữu trí tuệ xem xét lại toàn bộ giấy tờ chứng cứ chung tôi cung cấp gồm các bản giải trình, giấy phép đăng ký kinh doanh mà chúng tôi đã cung cấp cho cục sở hữu trí tuệ. Chúng tôi mong sớm giải quyết vụ việc đơn yêu cầu huỷ bỏ nhãn hiệu số ĐN1-2021-00330 đúng luật định và các công ước mà cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên để không ảnh hưởng tới doanh nghiệp chúng tôi trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như sự công minh sáng suốt với tôn chỉ "thượng tôn pháp luật" của mọi công dân, tổ chức, doanh nghiệp sống và hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

Bộ Khoa học và Công nghệ trả lời :

Cục SHTT đã có Công văn gửi Công ty TNHH Sản xuất công nghệ M&E Dolid

Địa chỉ: 845 tỉnh lộ 43, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 24/5/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ (Cục Sở hữu trí tuệ) đã gửi Công văn số 2158/SHTT-TTKN để trả lời phản ánh, kiến nghị liên quan đến đơn khiếu nại Thông báo số 8669w/SHTT-TTKN ngày 10/4/2023 của Quý Công ty.

(Công văn số 2158/SHTT-TTKN được đính kèm theo nội dung trả lời phản ánh kiến nghị này).

Trân trọng./.

Tra cứu thông tin PAKN
Thông báo

1. Hệ thống tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị về:

2. Hệ thống không tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn giải đáp pháp luật.

Tình hình xử lý PAKN

PAKN đã trả lời 248

PAKN đang xử lý 199

Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In