Kiến nghị về việc: Rút phản ánh kiến nghị số PAKN.20220510.0044

Nguyễn Bỉnh Khiêm - Ngày 27/05/2022 11:06

Nội dung kiến nghị :

Kính gửi: Bộ Khoa học và Công Nghệ (thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia) Ngày 10/05/2022, Tôi đã gửi phản ánh, kiến nghị số PAKN.20220510.0044 cho Bộ Khoa học và Công nghệ thông qua chức năng gửi phản ánh, kiến nghị của Cổng dịch vụ công quốc gia. Do vấn đề của Tôi đã được giải quyết và hiện tại ý kiến phản ánh của Tôi vẫn đang trong quá trình xử lý, chưa có kết quả trả lời, nên để không làm ảnh hưởng đến thời gian xử lý các phản ánh/kiến nghị của những người dân khác, bằng đơn này, Tôi xin rút toàn bộ nội dung phản ánh, kiến nghị trong đơn số PAKN.20220510.0044. Trân trọng cảm ơn và kính chào.

Bộ Khoa học và Công nghệ trả lời :

Bộ Khoa học và Công nghệ trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Quý Công dân và xin gửi lại kết quả trả lời để Quý Công dân lưu trữ kết quả.

Trân trọng./.

File đính kèm: 4287.SHTT-TCCB.pdf
Tra cứu thông tin PAKN
Thông báo

1. Hệ thống tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị về:

2. Hệ thống không tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn giải đáp pháp luật.

Tình hình xử lý PAKN

PAKN đã trả lời 248

PAKN đang xử lý 199

Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In