Kiến nghị về việc: Phát minh bubin nước phát điện

Hoàng Bách - Ngày 26/11/2022 08:55

Nội dung kiến nghị :

Phát minh bubin nước phát điện
File đính kèm: bonidetox.pdf

Bộ Khoa học và Công nghệ trả lời :

Kính gửi Quý Công dân;

Bộ Khoa học và Công nghệ từ chối tiếp nhận phản ánh kiến nghị này do nội dung trong file đính kèm không phải là phản ánh kiến nghị về quy định hành chính.

Trân trọng./.

Tra cứu thông tin PAKN
Thông báo

1. Hệ thống tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị về:

2. Hệ thống không tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn giải đáp pháp luật.

Tình hình xử lý PAKN

PAKN đã trả lời 236

PAKN đang xử lý 197

Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In