Kiến nghị về việc: Cục sở hữu trí tuệ không trả lời đơn khiếu nại lần 1

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ M&E DOLIN - Ngày 25/05/2023 07:19

Nội dung kiến nghị :

Kính gửi bộ khoa học và công nghệ đồng kính gửi cục trưởng cục sở hữu trí tuệ Ngày 09/05/2023 chúng tôi đã gửi đơn khiếu nại theo mẫu và các tài liệu, văn bản liên quan tới cục sở hữu trí tuệ. 8h18 ngày 11/05/2023 cục sở hữu đã tiếp nhận đơn khiếu nại của chúng tôi (theo dấu bưu điện - file đính kèm). Theo quy định thì nội trong vòng 10 ngày cục sở hữu trí tuệ phải ra công văn cho chúng tôi tiếp nhận đơn khiếu nại hay từ chối nhưng đến thời điểm hiện tại đã vượt quá thời hạn trên mà chúng tôi vẫn chưa nhận được bất kỳ văn bản trả lời nào của cục sở hữu trí tuệ. Chúng tôi kính đề nghị bộ khoa học và công nghệ cùng cục sở hữu trí tuệ cho chúng tôi câu trả lời để chúng tôi tiếp tục tiến hành các bước tiếp theo. Kinh mong sớm nhận được hồi âm
File đính kèm: EK720871717VN.png
Tra cứu thông tin PAKN
Thông báo

1. Hệ thống tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị về:

2. Hệ thống không tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn giải đáp pháp luật.

Tình hình xử lý PAKN

PAKN đã trả lời 80

PAKN đang xử lý 126

Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In