Kiến nghị về việc: Email Cục Sở hữu trí Tuệ

ĐẶNG QUỐC VINH - Ngày 29/11/2021 10:49

Nội dung kiến nghị :

Tôi không thể gửi email phản hồi đến email:hotro_dvctt@noip.gov.vn. Email này là email hỗ trợ và được Cục SHTT công khai trên website của Cục. Sau khi ấn thao tác gửi thư bằng gmail, hệ thống gửi lại tin nhắn "không tìm thấy địa chỉ email hotro_dvctt@noip.gov.vn...."

Bộ Khoa học và Công nghệ trả lời :

Ngày 30/9/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Công văn số 412/SHTT-CNTT trả lời phản ánh, kiến nghị của Công dân Đặng Quốc Vinh./.

File đính kèm: 412.SHTT.pdf
Tra cứu thông tin PAKN
Thông báo

1. Hệ thống tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị về:

2. Hệ thống không tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn giải đáp pháp luật.

Tình hình xử lý PAKN

PAKN đã trả lời 39

PAKN đang xử lý 42

Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In