Kiến nghị về việc: KHIẾU NẠI VỀ VIỆC XỬ LÝ HỒ SƠ QUÁ CHẬM TRỄ TỪ NĂM 2022 HIỆN NĂM 2024 VẪN CHƯA CÓ CHẤP NHẬN ĐƠN HỢP LỆ LẦN THỨ 1.

CÔNG TY TNHH SX TM ĐẸP NHANH - Ngày 03/01/2024 16:57

Nội dung kiến nghị :

Công ty tôi nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu số đơn 4-2022-44034 ngày nhận đơn 20/10/2022 đến nay đã gần 15 tháng vẫn chưa có thông báo chấp nhận hợp lệ đơn lần thứ 1, theo quy trình Cục đưa ra hạn xử lý chấp nhận đơn hợp lệ lần 1 là 1 tháng mà hồ sơ công ty tôi xử lý tận 7 tháng (tức tháng 5/2023) mới ra thông báo yêu cầu bổ sung, sau khi tôi bổ sung theo yêu cầu Cục thì hiện tại đã là tháng 1/2024 chúng tôi vẫn chưa nhận được thêm bất cứ phản hồi xử lý nào khác từ cục. Ngoài ra việc gọi điện lên cục gặp không ít khó khăn khi gọi các số cục 02439933383 và 02438583069 liên tục bận không ai nghe máy nhiều ngày liền cả số lẻ 4237 của chuyên viên xử lý đơn tôi gọi rất nhiều lần và nhiều ngày không liên hệ được. Việc xử lý chậm đã gây không ít khó khăn trong hoạt động kinh doanh của công ty tôi, yêu cầu Cục xem xét xử lý hồ sơ tôi theo đúng thời hạn và có thông báo về cho công ty tôi trong thời gian sớm nhất không để trì hoãn thêm nữa. (Khiếu nại Lần 1)

Bộ Khoa học và Công nghệ trả lời :

Kính gửi: Công ty TNHH sản xuất thương mại Đẹp nhanh;

Địa chỉ: số 138 Thành Công, phường Tân Thành, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.

Ngày 29/01/2024, Bộ Khoa học và Công nghệ (Cục Sở hữu trí tuệ) đã gửi Quý công ty Công văn số 374/SHTT-NH để trả lời phản ánh kiến nghị liên quan đến đơn nhãn hiệu số 4-2022-44034.

Công văn số 374/SHTT-NH được đăng tải, công khai kèm theo Nội dung trả lời phản ánh kiến nghị này.

File đính kèm: TM Đẹp nhanh.pdf
Tra cứu thông tin PAKN
Thông báo

1. Hệ thống tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị về:

2. Hệ thống không tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn giải đáp pháp luật.

Tình hình xử lý PAKN

PAKN đã trả lời 214

PAKN đang xử lý 195

Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In