Kiến nghị về việc: công ty gia hợp

Công ty cổ phần dịch vụ quốc tế gia hợp - Ngày 04/11/2022 17:30

Nội dung kiến nghị :

gia hợp
File đính kèm: giahopvisadotcom.pdf

Bộ Khoa học và Công nghệ trả lời :

Kính gửi Công ty cổ phần dịch vụ quốc tế gia hợp,

 

Nội dung phản ánh, kiến nghị không thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ. Do vậy, Bộ từ chối tiếp nhận phản ánh, kiến nghị tại Hệ thống phản ánh, kiến nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ.

 

Trân trọng cảm ơn!

Tra cứu thông tin PAKN
Thông báo

1. Hệ thống tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị về:

2. Hệ thống không tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn giải đáp pháp luật.

Tình hình xử lý PAKN

PAKN đã trả lời 136

PAKN đang xử lý 189

Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In