Kiến nghị về việc: Xây dựng Tiêu chuẩn cơ sở

Nguyễn Ngọc Thảo - Ngày 13/07/2022 23:26

Nội dung kiến nghị :

Kính gửi Bộ KHCN giải đáp Hiện nay theo Quy định tại Khoản 1, Điều 14 của Thông tư số 11/2021/TT-BKHCN ngày 18/11/2021 quy định trình tự, thủ tục xây dựng và công bố Tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) gồm 9 bước, trong đó Bước 7 " Thẩm tra dự thảo TCCS" chưa có hướng dẫn cụ thể về các nội dung cần thẩm tra cũng như biểu mẫu, vì vậy tạo ra vướng mắc trong quá trình thực hiện Trước đây, theo quy định tại Mục IV, phần 3 " hướng dẫn xây dựng và công bố TCCS" của Thông tư 21/2007/TT-BKHCN (đã được thay thế bằng Thông tư số 11/2021/TT-BKHCN) có nêu " Tuỳ theo quy mô, loại hình sản xuất kinh doanh của cơ sở, trình tự, thủ tục xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở (sau đây viết tắt là TCCS) có thể bao gồm những bước như sau", nên khi thực hiện vì không bắt buộc phải thực hiện đầy đủ các bước (do có cụm từ " Có thể"), đến nay thông tư 11 đã bỏ cụm từ này, theo đó phải thực hiện đầy đủ. Vì vậy, Đề nghị quý Bộ KHCN hướng dẫn các nội dung đối với thẩm tra dự thảo TCCS và biểu mẫu (nếu có) Mong nhận được giải đáp sớm nhất của Quý Bộ. Xin cảm ơn!

Bộ Khoa học và Công nghệ trả lời :

Ngày 31/8/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Công văn số 2425/TĐC-PCTTra trả lời phản ánh, kiến nghị của công dân Nguyễn Ngọc Thảo.
Trân trọng./.
File đính kèm: 2425.TĐC-PCTTra.pdf
Tra cứu thông tin PAKN
Thông báo

1. Hệ thống tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị về:

2. Hệ thống không tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn giải đáp pháp luật.

Tình hình xử lý PAKN

PAKN đã trả lời 106

PAKN đang xử lý 144

Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In