Kiến nghị về việc: Có bắt buộc phải áp dụng các tiêu chuẩn ghi trong mục "Tài liệu viện dẫn" khi áp dụng TCVN 13567:2022 và TCVN 8859:2023

Trần Đình Khiêm - Ngày 16/10/2023 10:24

Nội dung kiến nghị :

Kính chào Quý cơ quan! Tôi có thắc mắc.Có bắt buộc phải áp dụng các tiêu chuẩn ghi trong mục "Tài liệu viện dẫn" khi áp dụng TCVN 13567:2022 và TCVN 8859:2023 1. Khi áp dụng tiêu chuẩn TCVN 13567:2022 có được sữ dụng tiêu chuẩn thí nghiệm theo TCVN thay thế cho tiêu chuẩn AASHTO không: 1.1 dùng TCVN 7572-2 thay cho AASHTO T27 Phương pháp thử nghiệm phân tích thành phần hạt của cốt liệu nhỏ và cốt liệu lớn); 1.12 dùng TCVN 7572-4 thay cho AASHTO T84 (Phương pháp xác định tỷ trọng và mức độ hấp thụ nước của cốt liệu nhỏ); 1.3 dùng TCVN 7572-5 thay cho AASHTO T85 (Phương pháp xác định tỷ trọng và mức độ hấp thụ nước của cốt liệu lớn); 1.4 dùng TCVN 7572-5 thay cho AASHTO T112 (Phương phápxác định cục sét và hạt mềm yếu có trong cốt liệu). 2. Khi áp dụng tiêu chuẩn TCVN 18857:2023 có được sữ dụng tiêu chuẩn thí nghiệm theo TCVN thay thế cho tiêu chuẩn AASHTO không: 2.1 dùng TCVN 7572-2 thay cho AASHTO T27 Phương pháp thử nghiệm phân tích thành phần hạt của cốt liệu nhỏ và cốt liệu lớn); 2.2 dùng TCVN 7572 -12 thay cho AASHTO T96 (tiêu chuẩn thí nghiệm xác định độ mài mòn của cốt liệu thô bằng máy Los Angeles); 2.3 dùng 22 TCN 346:06 thay cho AASHTO T191 (tiêu chuẩn thí nghiệm xác định khối lượng thể tích của đất tại hiện trường bằng phễu rót cát).

Bộ Khoa học và Công nghệ trả lời :

Kính gửi: công dân Trần Đình Khiêm;

Địa chỉ: 268 đường Nguyễn Tất Thành, phường Phước Nguyên, TP. Bà Rịa - Vũng Tàu;

Bộ Khoa học và Công nghệ trả lời phản ánh, kiến nghị của Quý công dân như sau:

Bắt buộc áp dụng các tiêu chuẩn được viện dẫn trong TCVN 13567:2022 và TCVN 8859:2023. Trường hợp trong TCVN có quy định nhiều phương pháp thử để lựa chọn thì sẽ lựa chọn trong các phương pháp thử này (ví dụ tại Bảng 3 Điều 4.3 TCVN 13567-2 : 2022 quy định độ ổn được được sử dụng phương pháp thử theo TCVN 8860-1 hoặc ASTM D6927). Trường hợp TCVN quy định được áp dụng phương pháp thử tương đương thì mới được áp dụng các phương pháp thử khác tương đương, trường hợp không quy định thì chỉ được áp dụng các tiêu chuẩn được viện dẫn./.

Tra cứu thông tin PAKN
Thông báo

1. Hệ thống tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị về:

2. Hệ thống không tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn giải đáp pháp luật.

Tình hình xử lý PAKN

PAKN đã trả lời 214

PAKN đang xử lý 195

Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In