Kiến nghị về việc: Đẩy nhanh tiến trình xét duyệt đơn đăng ký nhãn hiệu 4-2020-00560

CÔNG TY TNHH PET UNIVERSE - Ngày 23/08/2022 12:09

Nội dung kiến nghị :

Đơn của Chúng tôi được quyết định chấp nhận đơn hợp lệ của Cục Sở hữu trí tuệ đề ngày 07/01/2020 Theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ, thời hạn xét nghiệm nội dung cho đơn là 07 tháng kể từ ngày công bố đơn. Tuy nhiên đến nay chúng tôi vẫn chưa nhận được thông báo kết quả thẩm định nội dung cho nhãn hiệu nói trên. Hiện nay chúng tôi đang mở rộng chuỗi hệ thông cửa hàng cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng mang thương hiệu “MEOWCAT, hình” và đã đầu tư hơn 03 (ba) tỷ đồng. Do chưa có giấy chứng nhận bảo hộ nhãn hiệu nói trên nên chúng tôi không thể cung cấp giấy chứng nhận bảo hộ cho các đối tác và các cơ quan chức năng theo yêu cầu. Việc không có giấy chứng nhận bảo hộ nhãn hiệu này đã ảnh hưởng rất lớn đến việc kinh doanh của chúng tôi. Vì vậy, bằng văm bản này, chúng tôi kính đề nghị Qúy Cục Sở hữu trí tuệ quan tâm trong việc đẩy nhanh tiến độ và ra Thông báo kết quả thẩm định nội dung cho nhãn hiệu của số 4-2020-00560 trong tháng 08/2022 để chúng tôi yên tâm mở rộng kinh doanh. Tôi xin trân trọng cảm ơn và rất mong nhận được sự hỗ trợ từ Cục Sở hữu trí tuệ.

Bộ Khoa học và Công nghệ trả lời :

Ngày 20/9/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Công văn số 41188/SHTT-CDNH trả lời phản ánh, kiến nghị của CÔNG TY TNHH PET UNIVERSE.
Trân trọng./.
File đính kèm: 41188.SHTT-CDNH.pdf
Tra cứu thông tin PAKN
Thông báo

1. Hệ thống tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị về:

2. Hệ thống không tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn giải đáp pháp luật.

Tình hình xử lý PAKN

PAKN đã trả lời 192

PAKN đang xử lý 184

Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In