Kiến nghị về việc: Thực hiện chính sách ưu đãi với cá nhân hoạt động trong lĩnh vực khoa học công nghệ (Nghị định 27)

Nguyễn Ngọc Anh - Ngày 25/06/2022 17:52

Nội dung kiến nghị :

Kính gửi Bộ Khoa học Công nghệ, Tôi là Nguyễn Ngọc Anh, hiện đang là Nghiên cứu viên của Viện Nghiên cứu hạt nhân, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam. Để khuyến khích các cá nhân hoạt động trong lĩnh vực khoa học công nghệ, Chính phủ đã đưa ra Nghị định số 27/2020/NĐ-CP quy định về một số ưu đãi đối với các cá nhân hoạt động trong lĩnh vực khoa học công nghệ, trong đó có ưu đã nâng ngạch không phụ thuộc vào số năm công tác. Tuy nhiên tôi nhận thấy việc thực hiện nghị định không đạt hiệu quả, thiệt thòi cho người lao động, và các cán bộ nghiên cứu. Tôi xin nêu một ví dụ cụ thể liên quan đến cá nhân tôi. Tháng 09/2018, Bộ khoa học công nghệ và bộ nội vụ đã tổ chức một đợt nâng ngạch đặc cách không qua thi và không phụ thuộc số năm công tác (theo Nghị Định 27). Ở thời điểm đó tôi không đủ điều kiện để nâng hạng đặc cách (khoản c điều 6). Đến tháng 12/2018, tôi được cấp bằng TS và có số lượng công bố khoa học đủ để đáp ứng điều kiện nâng hạng đặc cách, nhưng kể từ tháng 9/2018 đến nay (6/2022), Bộ Khoa học Công Nghệ và Bộ Nội Vụ không tổ chức bất cứ một đợt xét nâng hạng đặc cách nào. Thiết nghĩ, để những ưu đãi đạt hiệu quả, các đợt xét phải được tổ chức liên tục, để bất cứ ai đủ điều kiện có thể được hưởng ưu đãi ngay lập tức, có vậy mới thúc đẩy được sự cố gắng phấn đấu của người lao động. Như trường hợp của tôi, tôi đã không được hưởng ưu đãi mà tôi đáng được hưởng (theo Nghị định) trong suốt gần 5 năm qua. Đây là thiệt thòi rất lớn cho cá nhân của tôi. Trong suốt khoảng thời gian vừa qua, tôi 5 lần là chiến sĩ thi đua, nhưng vẫn không thể được nâng hạng lên nghiên cứu viên chính do đợt nâng hạng đặc cách không được tổ chức, còn các đợt nâng hạng qua thi/xét thì tôi không đủ điều kiện do chưa có thời gian công tác đủ 9 năm. Tôi kính đề nghị bộ khoa học và công nghệ xem xét thực thi các chính sách một cách có hiệu quả, hạn chế tối đa thiệt thòi đối với người lao động, ví dụ như trường hợp của tôi. Trân trọng cảm ơn.
Tra cứu thông tin PAKN
Thông báo

1. Hệ thống tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị về:

2. Hệ thống không tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn giải đáp pháp luật.

Tình hình xử lý PAKN

PAKN đã trả lời 34

PAKN đang xử lý 22

Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In