Kiến nghị về việc: Tài khoản cá nhân bị trùng

Vũ Hải Hà - Ngày 06/07/2022 16:20

Nội dung kiến nghị :

Kính gửi Bộ Khoa học và Công nghệ, hoặc cơ quan phụ trách xây dựng trang https://dichvucong.gov.vn/ Tôi có thể đăng ký tài khoản cá nhân bằng 2 phương thức: qua số điện thoại và VNPost. Tuy nhiên, 2 tài khoản này không link với nhau mà độc lập. Tk bằng số điện thoại có số CCCD. Tk VNPost có số CMND. Khi tôi cố gắng cập nhật số CMND ở tk Số điện thoại thì bị báo là số CMND đã được đăng ký cho tk khác. Khi tôi đăng nhập tk VNPost thì bị báo là số điện thoại và số CMND không đồng bộ (thông tin thuê bao số điện thoại của tôi là số CCCD). Vui lòng xóa tk VNPost của tôi, chỉ để lại tk Số điện thoại để không mâu thuẫn như nói trên. Trân trọng cảm ơn. Vũ Hải Hà 0907770983

Bộ Khoa học và Công nghệ trả lời :

Kính gửi công dân Vũ Hải Hà,

 

Nội dung phản ánh, kiến nghị của Quý công dân không thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ. Do vậy, Bộ từ chối tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của Quý công dân tại Hệ thống phản ánh, kiến nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ. Việc xây dựng, quản lý và vận hành Cổng Dịch vụ công quốc gia thuộc chức năng quản lý nhà nước của Văn phòng Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo để Quý công dân biết và gửi phản ánh, kiến nghị tới cơ quan có thẩm quyền.

 

Trân trọng cảm ơn!

Tra cứu thông tin PAKN
Thông báo

1. Hệ thống tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị về:

2. Hệ thống không tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn giải đáp pháp luật.

Tình hình xử lý PAKN

PAKN đã trả lời 34

PAKN đang xử lý 22

Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In