Kiến nghị về việc: đề nghị bỏ tiêu chuẩn chứng chỉ bồi dưỡng kỹ sư hạng III

Bùi Thị Hòa - Ngày 05/07/2021 08:50

Nội dung kiến nghị :

Theo quy định về tiêu chuẩn chức danh kỹ sư hạng III phải có chứng chỉ bồi dưỡng kỹ sư hạng III. Tuy nhiên, từ năm 2020 đến nay Bộ Khoa học và Công nghệ không tổ chức bồi dưỡng chứng chỉ kỹ sư hạng III. Điều này đã ảnh hưởng đến nhiều viên chức trong việc hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh, không được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại do thiếu tiêu chuẩn. Vì vậy, đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ có văn bản chính thức bỏ quy định tiêu chuẩn chứng chỉ bồi dưỡng kỹ sư hạng I, II, III.

Bộ Khoa học và Công nghệ trả lời :

                                                Kính gửi: Bà Bùi Thị Hoà

              Email: vungtroibinhyen_309h@yahoo.com, Số điện thoại: 0989780956

         Bộ Khoa học và Công nghệ nhận được phản ánh, kiến nghị của bà Bùi Thị Hoà qua Hệ thống phản ánh kiến nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đề nghị bỏ tiêu chuẩn chứng chỉ bồi dưỡng kỹ sư hạng III. Sau khi nghiên cứu, Bộ Khoa học và Công nghệ có ý kiến như sau:

          Yêu cầu về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành KH&CN (trong đó có chứng chỉ bồi dưỡng kỹ sư (hạng III), kỹ sư chính (hạng II), kỹ sư cao cấp (hạng I) được quy định tại Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ. Đây là một trong những yêu cầu về tiêu chuẩn đối với chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN, là một căn cứ pháp lý để thực hiện tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

          Bộ Khoa học và Công nghệ đã giao Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (Học viện) là cơ sở tổ chức triển khai các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN. Trong những năm qua, Học viện đã chủ trì và phối hợp với các cơ quan tổ chức được nhiều lớp bồi dưỡng ở các hạng chức danh cho hơn 3500 viên chức KH&CN.

          Năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, một số lớp bồi dưỡng theo chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN đã không thể tổ chức được theo kế hoạch. Hiện nay, Học viện đang triển khai việc tổ chức các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành KH&CN theo hình thức từ xa, trực tuyến. Bộ KH&CN đề nghị Quý độc giả có nhu cầu tham gia bồi dưỡng theo chức danh nghề nghiệp viên chức ngành KH&CN chủ động liên hệ với Học viện để đăng ký tham gia bồi dưỡng theo quy định.

           Bộ Khoa học và Công nghệ xin trả lời để bà Bùi Thị Hòa biết.

           Trân trọng./.

Tra cứu thông tin PAKN
Thông báo

1. Hệ thống tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị về:

2. Hệ thống không tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn giải đáp pháp luật.

Tình hình xử lý PAKN

PAKN đã trả lời 248

PAKN đang xử lý 199

Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In