Kiến nghị về việc: Hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính

Hệ thống tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị về - Ngày 24/11/2023 15:53

Nội dung kiến nghị :

Nội dung kiến nghị : Kính gửi Cục Sở hữu trí tuệ! Tôi xin trình bày đơn như sau: Chủ đơn: Hoàng Thị Thanh Nga Đăng ký nhãn hiệu số: 4-2020-250217 Ngày nộp đơn: 01.12.2020 Quyết định về việc chấp nhận đơn hợp lệ và Công bố đơn ngày: 5.02.2021. Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi, bổ sung 2009, thời gian thẩm định nội dung đơn là 09 tháng. Tuy nhiên, việc thẩm định nội dung đơn (từ ngày công bố cho đến nay) đã kéo dài đến gần 3 năm và đơn đăng ký nhãn hiệu của Hoàng Thị Thanh Nga vẫn đang trong tình trạng "đang giải quyết". Thời gian xử lý đơn kéo dài gây những khó khăn nhất định đối với tôi trong quá trình hoạt động. Bằng thư kiến nghị này, tôi kính mong Quý Cơ quan nhanh chóng xử lý, cập nhật kết quả thẩm định nội dung đối với đơn đăng ký nhãn hiệu số 4-2020-250217 của tôi, tạo điều kiện để công ty tôi sớm nhận được Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Tôi xin chân thành cảm ơn!
File đính kèm: Phan_Anh.aspx

Bộ Khoa học và Công nghệ trả lời :

Kính gửi: quý công dân gửi phản ánh, kiến nghị;

Địa chỉ: quận Hà Đông, TP Hà Nội.

Ngày 05/12/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ (Cục Sở hữu trí tuệ) đã gửi Quý công dân Công văn số 4700/SHTT-NH để trả lời phản ánh kiến nghị liên quan đến nhãn hiệu đơn số 4-2020-50217.

Công văn số 4700/SHTT-NH được đăng tải công khai kèm theo Nội dung trả lời phản ánh kiến nghị này.

Tra cứu thông tin PAKN
Thông báo

1. Hệ thống tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị về:

2. Hệ thống không tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn giải đáp pháp luật.

Tình hình xử lý PAKN

PAKN đã trả lời 214

PAKN đang xử lý 195

Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In