Kiến nghị về việc: KHIẾU NẠI VỀ VIỆC XỬ LÝ HỒ SƠ CHẬM TRỄ TỪ NĂM 2020 ĐẾN 2024.

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT REMOZ - Ngày 05/01/2024 17:01

Nội dung kiến nghị :

Tôi là NGUYỄN ĐỨC DZI đại diện pháp luật cty CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT REMOZ chủ đơn đăng ký số 4-2020-23317 nộp đơn ngày 22/6/2020 công báo A ngày 25/08/2020 cho đến nay hồ sơ tôi vẫn chưa có kết quả trong khi thời hạn xử lý theo quy định trên trang Bộ Khoa Học Công Nghệ Cục Sở Hữu Trí Tuệ đưa ra là "Thẩm định nội dung: không quá 09 tháng, kể từ ngày công bố đơn". Việc xử lý quá chậm trễ gây khó khăn cho doanh nghiệp tôi trong hoạt động và các dự định phát triển kinh doanh của tôi. Vì vậy tôi yêu cầu Cục nhanh chóng xử lý và ra thông báo trong thời hạn sớm nhất không trì hoãn thêm nữa.

Bộ Khoa học và Công nghệ trả lời :

Kính gửi: Công ty cổ phần hóa chất Remoz;

Địa chỉ: 260/11 Nguyễn Thái Bình, phường 12, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

Ngày 29/01/2024, Bộ Khoa học và Công nghệ (Cục Sở hữu trí tuệ) đã gửi Quý công ty Công văn số 

375/SHTT-NH để trả lời phản ánh, kiến nghị liên quan đến đơn nhãn hiệu số 4-2020-23317.

 Công văn số 375/SHTT-NH được đăng tải công khai kèm theo Nội dung trả lời phản ánh kiến nghị này.

File đính kèm: hoá chất Remoz.pdf
Tra cứu thông tin PAKN
Thông báo

1. Hệ thống tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị về:

2. Hệ thống không tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn giải đáp pháp luật.

Tình hình xử lý PAKN

PAKN đã trả lời 214

PAKN đang xử lý 195

Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In