Kiến nghị về việc: Thời hạn xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu

TỪ THỊ CẪM GIANG - Ngày 01/02/2024 13:17

Nội dung kiến nghị :

Kính gửi: CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ Thưa quý Cục, Vào ngày 20/02/2023, Công ty Cổ phần King Food Market cógửi văn bản phúc đáp kết quả thẩm định nội dung theo thông báo số 34527/SHTT-NH ngày 23/08/2022 cho đơn đăng ký nhãn hiệu sau đây của chúng tôi : Số đơn 4-2018-44694 Ngày nộp đơn: 18/12/2018 Chủ đơn Công ty Cổ phần King Food Market Địa chỉ 37/5 Bế Văn Cấm, phường Tân Kiểng, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Nhãn hiệu KINGFOOD MARKET, hình Nhóm hàng hóa/dịch vụ 29, 31, 35 Tính từ thời điểm phúc đáp đến nay đã hơn 11 tháng trôi qua nhưng chúng tôi chưa nhận được thông tin công bố đơn đăng ký hoặc phản hồi chính thức đến từ quý Cục. Thông tin đăng ký nhãn hiệu này có tính chất quan trọng và ảnh hưởng đến kế hoạch kinh doanh của Công ty chúng tôi. Do đó, bằng văn bản này chúng tôi kính đề nghị quý Cục xem xét và phản hồi tình trạng xử lý đơn đăng ký đối với nhãn hiệu có số đơn 4-2018-44694 như trên.

Bộ Khoa học và Công nghệ trả lời :

Kính gửi: Công dân Từ Thị Cẩm Giang;

Địa chỉ: 26 Lê Thị Chợ, phường Phú Thuận, Quận 7, Tp.HCM;

Ngày 8/3/2024, Bộ Khoa học và Công nghệ (Cục Sở hữu trí tuệ) đã gửi Quý công dân Công văn số 670/SHTT-NH về việc trả lời phản ánh kiến nghị liên quan đến đơn nhãn hiệu số 4-2018-44694.

Công văn số 670/SHTT-NH được đăng tải công khai kèm theo Nội dung trả lời phản ánh kiến nghị này.

Tra cứu thông tin PAKN
Thông báo

1. Hệ thống tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị về:

2. Hệ thống không tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn giải đáp pháp luật.

Tình hình xử lý PAKN

PAKN đã trả lời 263

PAKN đang xử lý 208

Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In