Kiến nghị về việc: CHẬM GIẢI QUYẾT ĐƠN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

CÔNG TY LUẬT TNHH A+ - Ngày 26/02/2024 11:48

Nội dung kiến nghị :

Chúng tôi có một số kiến nghị sau đây: 1. Các đơn đăng ký số 4-2021-28714, 4-2021-28715 đã có thông báo dự định cấp văn bằng bảo hộ ngày 30/06/2023, đơn đăng ký số 4-2021-28717 đã có thông báo dự định cấp văn bằng bảo hộ ngày 11/08/2023 và chúng tôi đã đóng tiền cấp văn bằng bảo hộ nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. 2. Liên quan đến đơn đăng ký số 4-2021-28716, quý Cục Sở hữu trí tuệ có gửi chúng tôi Công văn số 70112/SHTT-NH.IP ngày 29/09/2023 về kết quả thẩm định nội dung và dự định từ chối cấp văn bằng bảo hộ. Chúng tôi đã gửi lại văn bản ý kiến và đề nghị quý Cục Sở hữu trí tuệ tiếp tục giải quyết đơn đăng ký nhãn hiệu. Tuy nhiên, đến nay chúng tôi vẫn chưa nhận được phản hồi của quý Cục Sở hữu trí tuệ liên quan đến ý kiến của chúng tôi. Vì thế, bằng văn bản này, chúng tôi kính mong quý Cục Sở hữu trí tuệ xúc tiến công tác giải quyết các đơn đăng ký nhãn hiệu số 4-2021-28714, 4-2021-28715, 4-2021-28716, 4-2021-28717.

Bộ Khoa học và Công nghệ trả lời :

Kính gửi: Công ty Luật TNHH A+;

Địa chỉ: Văn phòng D.39, số 40 Bà Huyện Thanh Quan, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

Ngày 15/3/2024, Bộ Khoa học và Công nghệ (Cục Sở hữu trí tuệ) đã gửi Quý Công ty Công văn số 793/SHTT-ĐK để trả lời phản ánh kiến nghị về chậm giải quyết đơn đăng ký nhãn hiệu.

Công văn số 793/SHTT-ĐK được đăng tải, công khai kèm theo Nội dung trả lời phản ánh kiến nghị này.

File đính kèm: A+.pdf
Tra cứu thông tin PAKN
Thông báo

1. Hệ thống tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị về:

2. Hệ thống không tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn giải đáp pháp luật.

Tình hình xử lý PAKN

PAKN đã trả lời 214

PAKN đang xử lý 195

Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In