Kiến nghị về việc: Đề nghị xem xét để bổ xung điểm 15.6.a.(i) Thông tư 01/2007/TT-BKHCN, tránh tình trạng Bên thứ ba lạm quyền để "bảo kê" cho hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

HỒ VIẾT THỐNG - Ngày 19/03/2021 06:31

Nội dung kiến nghị :

Kính gửi: Bộ khoa học và Công nghệ. Tôi là HỒ VIẾT THỐNG, là tác giả sáng chế “Trạm biến áp một cột” đã được cấp văn bằng bảo hộ số 16461 và 23379, điện thoại số 0903420906, căn cước công dân số 001055009852 cấp ngày 14/8/2018. Tôi xin phản ảnh vấn đề chưa đồng bộ trong việc sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/2/2007 (sau đây gọi tắt là “Thông tư”) đã được quy định tại Thông tư 16/2016/TT-BKHCN ngày 30/6/2016. Trong đó, việc yêu cầu hủy bỏ văn bằng bảo hộ có bổ xung tại điểm 21.1 như sau: “Đối với yêu cầu hủy bỏ văn bằng bảo hộ, Cục sở hữu trí tuệ tiến hành thẩm định lại đơn tương ứng theo nội dung quy định tại điểm 15.6 và điểm 15.7 của Thông tư này”. Tuy nhiên, điểm 15.6 Thông tư vẫn chưa được sửa đổi để đồng bộ với quy định trên, cụ thể tại điểm 15.6.a.(i) vẫn quy định là: “Đánh giá sự phù hợp của đối tượng nêu trong đơn với loại văn bằng bảo hộ được yêu cầu cấp”. Như vậy, điểm 15.6.a.(i) vẫn chỉ quy định đối với đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ, mà chưa quy định đối với đơn yêu cầu hủy bỏ văn bằng bảo hộ để đồng bộ với quy định ở điểm 21.1, và chưa thống nhất với các quy định về “Lĩnh vực sử dụng sáng chế” và “Đánh giá tính mới” đã được nêu tại điểm 23.6.b.(ii) và điểm 25.5.b Thông tư. Hiện nay, sự chưa đồng bộ trong các quy định nêu trên đang bị lợi dụng để “bảo kê” cho các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Cụ thể là đang có trường hợp của Bên thứ ba đã liên tục cấp các chứng cứ không xác đáng (không liên quan, không phải là giải pháp kỹ thuật đối chứng) để yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ, mà theo quy định chưa đồng bộ trên thì Cục sở hữu trí tuệ vẫn phải tiếp nhận để thẩm định lại. Tình trạng trên đã hạn chế quyền hợp pháp của Chủ sở hữu văn bằng bảo hộ, gây lãng phí thời gian của Cục sở hữu trí tuệ, và cản trở Thanh tra Bộ khoa học công nghệ trong việc xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp theo Nghị định 99/1013/NĐ-CP của Chính phủ. Do đó, tôi phản ảnh sự việc trên và góp ý để bổ xung điểm 15.6.a.(i) Thông tư như sau: “Đánh giá sự phù hợp của đối tượng nêu trong đơn với loại văn bằng bảo hộ được yêu cầu cấp, hoặc với văn bằng bảo hộ đang bị đề nghị hủy bỏ”. Vì vấn đề này đang diễn ra gây bức xúc trong xã hội và là việc cấp bách, nên tôi đề nghị Bộ khoa học công nghệ có văn bản chỉ đạo để Cục sở hữu trí tuệ sớm khắc phục. Rất mong được Lãnh đạo Bộ Khoa học công nghệ xem xét và giải quyết. Trân trọng cảm ơn!

Bộ Khoa học và Công nghệ trả lời :

Ngày 07/4/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Công văn số 2832/SHTT-TTKN trả lời phản ánh, kiến nghị của ông Hồ Viết Thống./.

File đính kèm: 2832_SHTT-TTKN.pdf
Tra cứu thông tin PAKN
Thông báo

1. Hệ thống tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị về:

2. Hệ thống không tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn giải đáp pháp luật.

Tình hình xử lý PAKN

PAKN đã trả lời 39

PAKN đang xử lý 42

Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In