Kiến nghị về việc: Đăng ký sở hữu trí tuệ

Hoàng Tùng - Ngày 27/11/2022 22:10

Nội dung kiến nghị :

Đăng ký sở hữu trí tuệ
File đính kèm: tungshop.pdf

Bộ Khoa học và Công nghệ trả lời :

Kính gửi Quý công dân;

Bộ Khoa học và Công nghệ từ chối tiếp nhận phản ánh kiến nghị này vì nội dung trong file đính kèm không phải là phản ánh kiến nghị về quy định hành chính theo yêu cầu quy định tại điều 5, 6 và 7 Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/2/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân tổ chức về quy định hành chính, đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 92/2017/NĐ-CP.

Trân trọng./.  

Tra cứu thông tin PAKN
Thông báo

1. Hệ thống tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị về:

2. Hệ thống không tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn giải đáp pháp luật.

Tình hình xử lý PAKN

PAKN đã trả lời 236

PAKN đang xử lý 197

Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In