Kiến nghị về việc: Vấn đề "Xây dựng dự toán và cơ chế khoán chi thực hiện nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước hay đấu thầu thực hiện sản phẩm nghiên cứu KH của đề tài?"

Nguyễn Hoàng Sỹ - Ngày 27/02/2023 10:55

Nội dung kiến nghị :

Kính gửi Bộ KH&CN, Tôi đang thực hiện một đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh thuộc lĩnh vực khoa học - kỹ thuật. Đề tài gồm các nội dung nghiên cứu ứng dụng KHCN, trong đó có nội dung xây dựng phần mềm (sản phẩm nghiên cứu của đề tài cụ thể với các yêu cầu khoa học cần đạt được). Số ngày công thực hiện, hạng mục thực hiện phần mềm được xây dựng dựa trên quy định tại CV số 2589/BTTT-ƯDCNTT "V/v Hướng dẫn xác định chi phí phát triển, nâng cấp phần mềm nội bộ". Tất cả nội dung, kinh phí đều được tính theo công lao động và do thành viên đề tài tự thực hiện. Nay tôi muốn hỏi Bộ KH&CN phần nội dung công việc xây dựng phần mềm trong đề tài NCKH cấp Tỉnh là kinh phí Khoán chi hay phần kinh phí không Khoán? Căn cứ theo thông tư 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN không quy định sản phẩm nghiên cứu, thực hiện nội dung từ việc xây dựng phần mềm CNTT là kinh phí như thế nào? Trong đề tài đề xuất, các chức năng, tính năng, yêu cầu kỹ thuật phần mềm, số trường hợp sử dụng phần mềm,... là các yêu cầu của đơn vị đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN. Nếu quyết định là kinh phí không khoán đúng không? Kính mong Bộ KH&CN hướng dẫn cụ thể. Xin trân trọng cám ơn!

Bộ Khoa học và Công nghệ trả lời :

Kính gửi: công dân Nguyễn Hoàng Sỹ;
Địa chỉ: Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
 
Đối với kiến nghị của Quý Công dân gửi Bộ Khoa học và Công nghệ qua Hệ thống xử lý phản ánh kiến nghị, Bộ có ý kiến trả lời như sau:
 
"Đối với nội dung xây dựng phần mềm trong nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Nếu phần mềm là sản phẩm khoa học của nhiệm vụ được xây dựng từ các nội dung nghiên cứu, đề nghị tổ chức chủ trì thực hiện theo cơ chế khoán chi quy định tại Thông tư liên tịch 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30/12/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước. Nếu phần mềm trong nhiệm vụ là sản phẩm được thương mại hóa trên thị trường, đề nghị tổ chức chủ trì thực hiện mua sắm theo Luật Đấu thầu & các văn bản hướng dẫn."
 
 
Tra cứu thông tin PAKN
Thông báo

1. Hệ thống tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị về:

2. Hệ thống không tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn giải đáp pháp luật.

Tình hình xử lý PAKN

PAKN đã trả lời 248

PAKN đang xử lý 199

Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In