Kiến nghị về việc: Nhãn hàng hóa và Bao bì thương phẩm

Thái Sơn Nam - Ngày 22/11/2023 15:04

Nội dung kiến nghị :

Kính gửi: Bộ Khoa học và công nghệ Tôi có một số câu hỏi liên quan đến Nhãn hàng hóa và Bao bì thương phẩm như sau: Theo điều 4, Thông tư 05/2019/TT-BKHCN: Điều 4. Vị trí nhãn hàng hóa (Điều 4 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP) 1. Nhưng nội dung bắt buộc phải ghi trên nhãn hàng hóa không cần thể hiện tập trung trên nhãn, có thể ghi trên vị trí khác của hàng hóa, bảo đảm khi quan sát có thể nhận biết được dễ dàng, đầy đủ mà không phải tháo rời các chi tiết, các phần của hàng hóa. Những nội dung bắt buộc đó là một phần của nhãn hàng hóa. ... 2. Hàng hóa có cả bao bì trực tiếp và bao bì ngoài a) Hàng hóa trên thị trường có cả bao bì ngoài, không bán riêng lẻ các đơn vị hàng hóa nhỏ có bao bì trực tiếp bên trong thì phải ghi nhãn trên bao bì ngoài. b) Hàng hóa trên thị trường có cả bao bì ngoài và đồng thời tách ra bán lẻ các đơn vị hàng hóa nhỏ có bao bì trực tiếp bên trong thì phải ghi nhãn đầy đủ cho cả bao bì ngoài và bao bì trực tiếp. Ví dụ: Hộp cà phê gồm nhiều gói cà phê nhỏ bên trong: - Trường hợp bán cả hộp cà phê không bán lẻ các gói cà phê nhỏ thì ghi nhãn đầy đủ cho cả hộp; - Trường hợp bán cả hộp cà phê và đồng thời tách ra bán lẻ những gói cà phê nhỏ bên trong thì phải ghi nhãn đầy đủ cho cả hộp cà phê và các gói cà phê nhỏ bên trong; - Trường hợp thùng carton đựng các hộp cà phê đã có nhãn đầy đủ bên trong, có thể mở ra để xem các hộp cà phê trong thùng carton thì không phải ghi nhãn trên thùng carton đó. 3. Trường hợp bao bì ngoài trong suốt có thể quan sát được nội dung ghi nhãn sản phẩm bên trong thì không bắt buộc ghi nhãn cho bao bì ngoài. Xin hỏi Bao bì ngoài trong suốt có thể quan sát được (quy định tại khoản 3, Điều 4, Thông tư 05/2019/TT-BKHCN) có phải là bao bì Thương phẩm hay không? và nếu là Bao bì nêu trên là Bao bì Thương phẩm thì có mâu thuẫn với quy định tại Khoản 1, Điều 4, Nghị định 43/2017/NĐ-CP hay không? Xin trân trọng cảm ơn.
File đính kèm: shell.aspx

Bộ Khoa học và Công nghệ trả lời :

Kính gửi: ông Thái Sơn Nam;

Địa chỉ: Số 64 Nguyễn Trãi, Huyện Thanh Trì, Hà Nội

Phúc đáp Thông tin Phản ánh kiến nghị của Ông Thái Sơn Nam về Nhãn hàng hóa và Bao bì thương phẩm, sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý Chất lượng sản phẩm, hàng hóa - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ có ý kiến như sau:

Khoản 5 Điều 3 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về Nhãn hàng hoá có quy định: 

“5. Bao bì thương phẩm của hàng hóa là bao bì chứa đựng hàng hóa và lưu thông cùng với hàng hóa; bao bì thương phẩm của hàng hóa gồm hai loại: Bao bì trực tiếp và bao bì ngoài:

a) Bao bì trực tiếp là bao bì chứa đựng hàng hóa, tiếp xúc trực tiếp với hàng hóa, tạo ra hình khối hoặc bọc kín theo hình khối của hàng hóa;

b) Bao bì ngoài là bao bì dùng để bao gói một hoặc một số đơn vị hàng hóa có bao bì trực tiếp;”

Căn cứ quy định trên, bao bì ngoài trong suốt dùng để bao gói một hoặc một số đơn vị hàng hoá có bao bì trực tiếp và lưu thông cùng hàng hoá là bao bì thương phẩm.

Quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư số 05/2019/TT-BKHCN ngày 26/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn chi tiết một số điều cử Nghị định số 43/2017/NĐ-CP nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp giảm số lượng nhãn in. Quy định cũng nêu rõ trường hợp miễn ghi nhãn với bao bì trong suốt chỉ áp dụng khi quan sát được nội dung ghi nhãn bên trong. Do đó, vẫn đảm bảo phù hợp với quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP: nhãn được gắn ở vị trí nhận biết được dễ dàng, đầy đủ các nội dung mà không phải tháo rời các chi tiết. 

Trên đây là ý kiến của Cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa, kính gửi Ông Thái Sơn Nam nghiên cứu, tham khảo, thực hiện theo quy định của pháp luật./.

 

Tra cứu thông tin PAKN
Thông báo

1. Hệ thống tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị về:

2. Hệ thống không tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn giải đáp pháp luật.

Tình hình xử lý PAKN

PAKN đã trả lời 214

PAKN đang xử lý 195

Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In