Kiến nghị về việc: tại sao tôi bị lỗi "KHÔNG THỂ TẠO MỚI TÀI KHOẢN CÔNG DÂN"

HOÀNG VĂN THỊNH - Ngày 14/07/2022 20:46

Nội dung kiến nghị :

tại sao tôi bị lỗi "KHÔNG THỂ TẠO MỚI TÀI KHOẢN CÔNG DÂN"

Bộ Khoa học và Công nghệ trả lời :

Nội dung phản ánh, kiến nghị của Quý công dân không thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ. Do vậy, Bộ từ chối tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của Quý công dân tại Hệ thống phản ánh, kiến nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ. Việc xây dựng, quản lý và vận hành Cổng Dịch vụ công quốc gia thuộc chức năng quản lý nhà nước của Văn phòng Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo để Quý công dân biết và gửi phản ánh, kiến nghị tới cơ quan có thẩm quyền.

 

Trân trọng cảm ơn!

Tra cứu thông tin PAKN
Thông báo

1. Hệ thống tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị về:

2. Hệ thống không tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn giải đáp pháp luật.

Tình hình xử lý PAKN

PAKN đã trả lời 34

PAKN đang xử lý 22

Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In