Kiến nghị về việc: Thông tin sở hữu công nghiệp chưa được cung ứng đầy đủ, kịp thời, chính xác

Trương Mỹ Thiện - Ngày 22/10/2022 10:33

Nội dung kiến nghị :

Căn cứ khoản 2 Điều 31 Nghị định 103/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 122/2010/NĐ-CP: Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm tổ chức xây dựng, quản lý các kho thông tin sở hữu công nghiệp, xây dựng các công cụ phân loại, tra cứu, hướng dẫn cách tra cứu và sử dụng thông tin sở hữu công nghiệp trong và ngoài nước; tổ chức việc CUNG ỨNG THÔNG TIN ĐẦY ĐỦ, KỊP THỜI, CHÍNH XÁC, bảo đảm khả năng tiếp cận các kho thông tin cho các đối tượng có nhu cầu dùng tin phục vụ các hoạt động xác lập và bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, nghiên cứu, phát triển và kinh doanh. Theo tôi được biết, hiện nay người dùng tin có thể tiếp cận thông tin sở hữu công nghiệp thông qua các cổng thông tin của các cơ quan thuộc Bộ Khoa học Công nghệ gồm: IPPLATFORM là một sản phẩm thuộc Chương trình Phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020 (Chương trình 2075) của Thủ tướng Chính phủ, do Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học Công nghệ chủ quản, vận hành, khai thác, hiện đã và đang triển khai các trạm khai thác thông tin IPPLATFORM ở các Sở KHCN các tỉnh thành. WIPOPUBLISH là cổng thông tin tra cứu thông tin sở hữu công nghiệp do Cục Sở hữu trí tuệ (thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ) chủ quản, vận hành, khai thác. Trong quá trình khai thác thông tin sở hữu công nghiệp, Tôi nhận thấy cả hai nền tảng dữ liệu của Bộ Khoa học và Công nghệ đã và đang phát sinh các vấn đề chưa phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 31 Nghị định 103/2006/NĐ-CP, cụ thể như sau: 1. Xuất hiện tình trạng không cập nhật kịp thời thông tin chấm dứt hiệu lực của đăng ký sở hữu công nghiệp Dẫn chứng: Theo công báo số 409B3 (tháng 4/2022), Văn bằng nhãn hiệu số 48467 đã bị chấm dứt hiệu lực kể từ 27/01/2022 theo Quyết định số 1404/QĐ-SHTT ngày 15/03/2022 của Cục Sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, trên cổng thông tin Wipopublish của Cục Sở hữu trí tuệ và IPPLATFORM của Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ ngày 11/10/2022 thể hiện tình trạng pháp lý là vẫn còn hiệu lực đến 03/06/2022 2. Không cập nhật kịp thời thông tin chuyển nhượng đăng ký sở hữu công nghiệp: Dẫn chứng: Theo công báo số 381B3 (tháng 12/2019), Nhãn hiệu số 282807 đã được chuyển nhượng cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Vân Đài. IPPLATFORM có cập nhật nhưng WIPOPUBLISH đến nay đã không cập nhật Theo công báo số 412B3 (tháng 7/2022), nhãn hiệu 261953 đã được chuyển nhượng cho Công ty Cổ phần Bánh Ái Huê. Cả IPPLATFORM và WIPOPUBLISH đều không cập nhật thông tin này. 3. Không cập nhật kịp thời thông tin tình trạng xử lý thủ tục đăng ký đối tượng sở hữu công nghiệp Việc cập nhật kịp thời thông tin về tình trạng xử lý thủ tục đăng ký sở hữu công nghiệp là rất cần thiết vì người dân có thể chủ động tra cứu tình trạng hồ sơ mà mình đã nộp để có thể sửa đổi, bổ sung hồ sơ, tránh bị từ chối vì lí do không biết hoặc trả lời không đúng thời hạn, hoặc để khiếu nại kịp thời Hiện tại, IPPLATFORM đáp ứng tốt việc cập nhật tình trạng xử lý hồ sơ, cụ thể là có đầy đủ thông tin về từ chối ở giai đoạn thẩm định nội dung, yêu cầu sửa đổi đơn, yêu cầu đóng tiền cấp giấy chứng nhận ... Tuy nhiên, kể từ sau Công báo 408A (tháng 3/2022) và 410B (tháng 5/2022) thì tôi thấy IPPLATFORM đã không cập nhật mới dữ liệu, trong khi hiện nay dữ liệu công bố đã đến Công báo số 414 (tháng 9/2022) Tuy nhiên, WIPOPUBLISH thì không có chức năng này, chỉ có thể hiện trạng thái như: Filing, Publication, Registration, Rejected, Published, chỉ bằng Tiếng Anh, không có Tiếng Việt. Khi bị “Rejected” thì cũng không thể hiện thời gian để người nộp đơn biết mà có thể khiếu nại theo quy định (Dẫn chứng: đơn số 4201836858) Vì vậy, Tôi xin gửi một số phản ánh trên đến Bộ Khoa học Công Nghệ để có biện pháp khắc phục, đảm bảo việc cung ứng thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác, bảo đảm khả năng tiếp cận các kho thông tin cho các đối tượng có nhu cầu dùng tin phục vụ các hoạt động xác lập và bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, nghiên cứu, phát triển và kinh doanh theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 31 Nghị định 103/2006/NĐ-CP. Trân trọng cảm ơn và kính chào.

Bộ Khoa học và Công nghệ trả lời :

Kính gửi Quý Công dân - Trương Mỹ Thiện;

Ngày 30/11/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ (Cục Sở hữu trí tuệ) đã trả lời phản ánh, kiến nghị của Quý Công dân tại Công văn số 10839/SHTT-TTTT.  

Trân trọng./.

Tra cứu thông tin PAKN
Thông báo

1. Hệ thống tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị về:

2. Hệ thống không tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn giải đáp pháp luật.

Tình hình xử lý PAKN

PAKN đã trả lời 59

PAKN đang xử lý 69

Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In