Kiến nghị về việc: Kiến nghị Cục Sở Hữu Trí Tuệ sớm xử lý vụ việc (hoặc có thời hạn cụ thể) ban hành Quyết định bác bỏ đơn đề nghị hủy hiệu lực có số biên nhận: ĐN1-2022-00267 ngày 16/11/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN FAS INVEST - Ngày 24/01/2024 17:07

Nội dung kiến nghị :

Khẩn thiết kính đề nghị Quý Cơ quan kiến nghị Cục SỞ HỮU TRÍ TUỆ sớm xử lý vụ việc (hoặc có thời hạn cụ thể) ban hành quyết định bác bỏ đơn đề nghị hủy hiệu lực có số biên nhận: ĐN1-2022-00267 ngày 16/11/2022

Bộ Khoa học và Công nghệ trả lời :

Kính gửi: Công ty cổ phần Fas Invest;

Địa chỉ: 21 Nguyễn Gia Thiều, phường 6, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 13/3/2024, Bộ Khoa học và Công nghệ đã gửi Quý Công ty Công văn số 743/SHTT-TTKN để trả lời phản ánh kiến nghị liên quan đến đơn số ĐN1-2022-00267.

Công văn số 743/SHTT-TTKN được đăng tải, công khai gửi theo Nội dung trả lời phản ánh kiến nghị này./.

File đính kèm: Fast Invest.pdf
Tra cứu thông tin PAKN
Thông báo

1. Hệ thống tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị về:

2. Hệ thống không tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn giải đáp pháp luật.

Tình hình xử lý PAKN

PAKN đã trả lời 214

PAKN đang xử lý 195

Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In