Kiến nghị về việc: KIẾN NGHỊ GIẢI QUYẾT HUỶ BỎ NHÃN HIỆU GỬI BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ M&E DOLIN - Ngày 26/11/2023 10:20

Nội dung kiến nghị :

Kính gửi bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ Ngày 25/10/2023 công ty TNHH sản xuất công nghệ m&e DOLIN(công ty DOLIN) gửi đơn khiếu nại lần 2 lên bộ trường và nhận được công văn số 568/TTra-P3 ký ngày 03/11/2023 gửi cục sở hữu trí tuệ v/v xử lý đơn yêu cầu của công ty DOLIN. Ngày 25/11/2023 công ty DOLIN chúng tôi nhận được phản hồi của cục sở hữu trí tuệ về kiến nghị trên cổng thông tin dịch vụ công văn bản số 4584/SHTT-TTKN kèm theo bản photo công văn số 97990/QĐ-SHTT.ip ký ngày 14/11/2023 mà đến thời điểm hiện tại công ty chúng tôi vẫn không nhận được bản gốc quyết định trên, phải chăng cục sở hữu trí tuệ cố tình kéo dài sự việc giải quyết huỷ bỏ nhãn hiệu 400254 ? Công ty chúng tôi yêu cầu gửi gấp cho chúng tôi công văn trên để chúng tôi thực hiện các bước tiếp theo theo luật hiện hành. Trong công văn số 97990/QĐ-SHTT.ip khoản 2 mục II có các nhận định và kết luận hết sức vô lý và vi phạm luật nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam như: - Các hoá đơn chứng từ chúng tôi bán sản phẩm trên toàn quốc không chứng minh được việc chúng tôi sự dụng tên thương mại trước 15/10/2018 mặc dù hoá đơn chứng từ do tổng cục thuế - bộ tài chính quản lý và chúng tôi không thể làm giả được. - Phụ nhận tính liên quan và phụ nhận luôn giá trị các công văn trước đó cục sở hữu trí tuệ ban hành như trong đơn khiếu nại chúng tôi gửi cục sở hữu trí tuệ. - Phụ nhận và không xem xét bản giám định số NH527-22Y/KLGĐ của viện khoa học sở hữu trí tuệ về tên miền mặc dù viện khoa học sở hữu trí tuệ và cục sở hữu trí tuệ cùng thuộc bộ khoa học và công nghệ. - Mặc dù chúng tôi đã cung cấp đầy đủ giấy phép đăng ký kinh doanh và các tài liệu kèm theo nhưng cục sở hữu trí tuệ nhận định không có giá trị pháp lý dù các giấy tờ trên được cơ quan công quyền cấp phép. Do đó chúng tôi kính đề nghị bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ xem xét và giải quyết giúp công ty chúng tôi trên tinh thần thượng tôn pháp luật với các chứng cứ xác đáng, rõ ràng. Buộc cục sở hữu trí tuệ không những tuân thủ luật sở hữu trí tuệ và các công ước mà Việt Nam là thành viên mà còn tuân thủ đúng và đủ luật khiếu nại 2011, các thông tự, nghị định liên quan do chính phủ ban hàng. Mong sớm nhận được hồi âm từ bộ trưởng.

Bộ Khoa học và Công nghệ trả lời :

Kính gửi: Công ty TNHH sản xuất công nghệ M&E Dolin;

Địa chỉ: 845 tỉnh lộ 43, phường Tam Bình, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh;

Ngày 04/12/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ (Cục Sở hữu trí tuệ) đã gửi Công văn số 4691/SHTT-TTKN đến Quý Công ty để trả lời phản ánh kiến nghị liên quan đến Quyết định số 97990/QĐ-SHTT.ip ngày 14/11/2023.

Công văn số 4691/SHTT-TTKN được đăng tải công khai kèm theo Nội dung trả lời phản ánh kiến nghị này. 

File đính kèm: M&E DOLIN 4.12.pdf
Tra cứu thông tin PAKN
Thông báo

1. Hệ thống tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị về:

2. Hệ thống không tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn giải đáp pháp luật.

Tình hình xử lý PAKN

PAKN đã trả lời 214

PAKN đang xử lý 195

Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In