Kiến nghị về việc: Các tiêu chuẩn đo lường chuẩn thành phần trong nước hoa

Hoàng Tùng - Ngày 28/11/2022 14:58

Nội dung kiến nghị :

Các tiêu chuẩn đo lường chuẩn thành phần trong nước hoa
File đính kèm: tungshop.pdf

Bộ Khoa học và Công nghệ trả lời :

Kính gửi Quý Công dân;

Bộ Khoa học và Công nghệ từ chối tiếp nhận phản ánh kiến nghị này vì nội dung trong file đính kèm không phải là nội dung về phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức quy định về hành chính.

Trân trọng./.

Tra cứu thông tin PAKN
Thông báo

1. Hệ thống tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị về:

2. Hệ thống không tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn giải đáp pháp luật.

Tình hình xử lý PAKN

PAKN đã trả lời 214

PAKN đang xử lý 195

Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In