Kiến nghị về việc: Phản ánh về dịch vụ công của Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ

Bùi Lê Chí Bảo - Ngày 20/03/2021 17:49

Nội dung kiến nghị :

Xin chào Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ, Tôi là Bùi Lê Chí Bảo, có CCCD số 079202027991 do CA TP.HCM cấp. Hôm nay tôi viết thư này để phản ánh về lỗi của hệ thống dịch vụ công của Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ. Cụ thể như sau: 1. Tôi truy cập trang Thủ tục Đăng ký nhãn hiệu tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=2.002126&id_bo_nganh=734 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. 2. Khi tôi chọn cơ quan thực hiện là "Bộ Khoa học và Công nghệ" và bấm đồng ý, hệ thống chuyển tôi đến trang có nút "Nộp trực tuyến" (như hình ảnh đính kèm). Tôi bấm vào nút "Nộp trực tuyến". 3. Hệ thống yêu cầu tôi đăng nhập, tôi chọn phương thức đăng nhập bằng CMT/CCCD. Sau khi nhập đầy đủ thông tin, hệ thống yêu cầu tôi nhập mã OTP được gửi về điện thoại. 4. Tuy nhiên tôi không nhận được mã OTP nào, vì vậy nên tôi không đăng nhập được vào hệ thống. Trong khi đó, các dịch vụ công của Bộ ngành khác vẫn sử dụng như bình thường. Mặt khác, khi tôi đăng nhập qua trang của Cục tại địa chỉ http://dvctt.noip.gov.vn:8888/HomePage.do, tôi cũng được chuyển đến trang của Dịch vụ công Quốc gia và bị lỗi như trên. Mong Cục Sở hữu trí tuệ có thể kiểm tra và khắc phục lỗi này để giúp cho việc tiếp cận dịch vụ công của người dân và doanh nghiệp được nhanh chóng và dễ dàng! Xin cảm ơn, Bùi Lê Chí Bảo
File đính kèm: Capture.PNG

Bộ Khoa học và Công nghệ trả lời :

Ngày 08/4/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Công văn số 2845/SHTT-CNTT ngày 08/4/2021 trả lời phản ánh của ông Bùi Lê Chí Bảo.

File đính kèm: 2844_SHTT-CNTT.pdf
Tra cứu thông tin PAKN
Thông báo

1. Hệ thống tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị về:

2. Hệ thống không tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn giải đáp pháp luật.

Tình hình xử lý PAKN

PAKN đã trả lời 34

PAKN đang xử lý 22

Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In