Kiến nghị về việc: Cải cách thủ tục hành chính

Huỳnh Thiên Trúc - Ngày 14/12/2021 08:34

Nội dung kiến nghị :

Tên thủ tục: "Thủ tục đánh giá, xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước" (Mã thủ tục: 1.006427) chưa đúng theo Quyết định số 1490/QĐ-BKHCN ngày 18/6/2015 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ KH&CN (Lĩnh vực: Hoạt động khoa học và công nghệ), cụ thể tên đúng là: "Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước."

Bộ Khoa học và Công nghệ trả lời :

Kính gửi ông/bà Huỳnh Thiên Trúc.

Bộ Khoa học và Công nghệ đã nhận được phản ánh kiến nghị của ông/bà Huỳnh Thiên Trúc về việc điều chỉnh lại tên thủ tục hành chính theo quyết định số 1490/QĐ-BKHCN ngày 18/6/2015 của Bộ trưởng Bộ KH&CN. Bộ đã nghiên cứu, tiếp thu ý kiến phản ánh và nhất trí điều chỉnh lại tên thủ tục là: "Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước."

Trân trọng cảm ơn ý kiến góp ý của ông/bà.

Tra cứu thông tin PAKN
Thông báo

1. Hệ thống tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị về:

2. Hệ thống không tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn giải đáp pháp luật.

Tình hình xử lý PAKN

PAKN đã trả lời 39

PAKN đang xử lý 42

Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In