Kiến nghị về việc: Thẩm định đơn đăng ký sáng chế quá hạn

Trần Hưng Trà - Ngày 01/04/2022 10:42

Nội dung kiến nghị :

Kính gửi Bộ KHCN và Cục SHTT, Tôi đã nộp hồ sơ đăng ký bằng sáng chế và đã có Quyết định công bố đơn ngày 7/3/2019, QĐ số 17526/QĐ-SHTT. Tuy nhiên đến nay đã 36 tháng trôi qua tôi chưa nhận được thông báo thẩm định nội dung của Cục. Kính mong Cục SHTT cho triển khai thẩm định nội dung hồ sơ sáng chế này. Trân trọng cảm ơn.
File đính kèm: QĐ.jpg

Bộ Khoa học và Công nghệ trả lời :

Ngày 29/4/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Công văn số 9918w/SHTT-SC trả lời phản ánh, kiến nghị của ông Trần Hưng Trà./.

File đính kèm: 9918w.SHTT-SC.pdf
Tra cứu thông tin PAKN
Thông báo

1. Hệ thống tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị về:

2. Hệ thống không tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn giải đáp pháp luật.

Tình hình xử lý PAKN

PAKN đã trả lời 136

PAKN đang xử lý 189

Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In