Kiến nghị về việc: Hành vi không trả lời kết quả thủ tục đăng ký nhãn hiệu

Nguyễn Bỉnh Khiêm - Ngày 10/05/2022 16:36

Nội dung kiến nghị :

Tôi là chủ đơn đăng ký nhãn hiệu có thông tin như sau: Số đơn: 4-2017-40043, ngày nộp đơn: 01/12/2017 Nhãn hiệu: TRIVAGO Nhóm hàng hoá/dịch vụ: 09 Ngày 02/01/2018, Nhãn hiệu trên đã có kết quả chấp nhận đơn hợp lệ và đã được đăng thông tin trên công báo Sở hữu công nghiệp số 359 ngày 26/02/2018. Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 119 Luật Sở hữu trí tuệ, thời hạn thẩm định nội dung đối với đơn đăng ký nhãn hiệu là không quá 9 tháng kể từ ngày công bố đơn. Tuy nhiên, tính đến nay đã quá thời hạn Luật định rất lâu, cụ thể là thời gian thẩm định nội dung đơn nêu trên đã kéo dài hơn 4 năm 2 tháng nhưng vẫn chưa có kết quả thẩm định nội dung. Mặc dù nhãn hiệu của Tôi có thông tin bị bên thứ ba phản đối cấp Văn bằng bảo hộ, tuy nhiên, tôi cũng đã nhanh chóng gửi ý kiến trả lời cho Cục Sở hữu trí tuệ theo yêu cầu của Cục, trong đó nêu rõ các lập luận, phân tích và chứng minh ý kiến phản đối của bên thứ ba là không có cơ sở (văn bản trả lời được nộp ngày 01/07/2020). Hiện tại, nhãn hiệu được cho là cơ sở phản đối (IR 910828) cũng đã hết thời hạn đối chứng từ ngày 18/08/2021. Kính thưa Quý cơ quan, Với chính sách không ngừng cải cách thủ tục hành chính hiện nay của Nhà Nước ta, đặc biệt là trong giai đoạn chuyển mình thích nghi với cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 thì việc cải cách quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả thủ tục hành chính liên quan đến người dân đóng vai trò hết sức quan trọng. Rõ ràng, việc chậm trả kết quả thẩm định nội dung đơn đăng ký nhãn hiệu đã và đang gây khó khăn, cản trở và ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi chính đáng của chủ đơn, đi ngược lại mục tiêu cải cách thủ tục hành chính và kìm hãm sự phát triển kinh tế, xã hội. Bên cạnh đó, dịch bệnh COVID-19 đã diễn biến vô cùng phức tạp đã tác động toàn diện đến nền kinh tế nước ta từ đầu năm 2020 đến nay, ảnh hưởng nặng nề đến hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của chủ đơn cũng không nằm ngoài tác động đó. Việc chủ đơn vẫn chưa có kết quả chấp thuận bảo hộ nhãn hiệu sẽ càng phát sinh thêm nhiều thiệt hại về kinh tế và uy tín do nhãn hiệu hiện vẫn chưa được Nhà Nước bảo hộ nên không có quyền sử dụng độc quyền, không có quyền chống lại các hành vi sử dụng nhãn hiệu trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn nhằm mục đích cạnh tranh không lành mạnh, từ đó làm giảm sút khả năng cạnh tranh trên thị trường và không thể từng bước phục hồi kinh tế sau đại dịch. Đặc biệt đối với trường hợp đơn đăng ký nhãn hiệu của Tôi, tính đến thời điểm nộp văn bản này, Tôi đã đề nghị Cục Sở hữu trí tuệ trả lời kết quả thẩm định nội dung đơn đăng ký nhãn hiệu của Tôi đến lần thứ ba nhưng vẫn không nhận được bất kỳ hồi đáp nào thỏa đáng. Vì các lí do trên, tôi xin gửi phản ánh đến Cổng dịch vụ công quốc gia về hành vi hành chính của Cục Sở hữu trí tuệ về việc không trả kết quả thẩm định nội dung đơn đăng ký nhãn hiệu số 4-2017-40043 của Tôi, có dấu hiệu vi phạm NGHIÊM TRỌNG quy định pháp luật về thời hạn xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 119 Luật Sở hữu trí tuệ, vi phạm quy định pháp luật về trình tự, thủ tục thẩm định đơn đăng ký sở hữu công nghiệp được quy định tại Khoản 15 Mục 1 Chương I Thông tư 01/2007/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về Sở hữu công nghiệp. Trân trọng,

Bộ Khoa học và Công nghệ trả lời :

Ngày 27/5/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Công văn số 4287/SHTT-TCCB trả lời phản ánh, kiến nghị của ông Nguyễn Bỉnh Khiêm./.

File đính kèm: 4287.SHTT-TCCB.pdf
Tra cứu thông tin PAKN
Thông báo

1. Hệ thống tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị về:

2. Hệ thống không tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn giải đáp pháp luật.

Tình hình xử lý PAKN

PAKN đã trả lời 39

PAKN đang xử lý 42

Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In