Kiến nghị về việc: Đăng ký quyền sở hữu trị tuệ ở đâu

Nguyễn Huỳnh Như - Ngày 06/01/2024 10:28

Nội dung kiến nghị :

Đăng ký quyền sở hữu trị tuệ online được không và Đăng ký quyền sở hữu trị tuệ ở đâu

Bộ Khoa học và Công nghệ trả lời :

Kính gửi: công dân Nguyễn Huỳnh Như;

Địa chỉ: quận Gò Vấp, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Ngày 25/01/2024, Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ đã trả lời phản ánh kiến nghị của Quý công dân qua email huynhnu602@gmail.com.

Nội dung trả lời qua email được đính kèm theo Nội dung trả lời phản ánh kiến nghị này./.  

File đính kèm: Nguyễn Huỳnh Như.pdf
Tra cứu thông tin PAKN
Thông báo

1. Hệ thống tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị về:

2. Hệ thống không tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn giải đáp pháp luật.

Tình hình xử lý PAKN

PAKN đã trả lời 214

PAKN đang xử lý 195

Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In