Kiến nghị về việc: Thời gian giữ chức vụ của viên chức quản lý chuyên ngành khoa học công nghệ

PHẠM HOÀNG THÁI - Ngày 12/01/2023 08:06

Nội dung kiến nghị :

Kính gửi: - Vụ tổ chức cán bộ_bộ Khoa học và Công nghệ Tôi tên Phạm Hoàng Thái, hiện là viên chức công tác tại Trung tâm Dịch vụ Phân tích Thí nghiệm TPHCM, trực thuộc Sở Khoa học Công nghệ TPHCM. Tôi muốn phán ánh về thời hạn giữ chức vụ quản lý của viên chức chuyên ngành khoa học công nghệ như sau: -Khoản 2 Điều 43 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, ngày 25 tháng 09 năm 2020, quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, quy định về thời hạn viên chức giữ một chức vụ quản lý không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp được thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành. -Bộ Khoa học và Công nghệ đã phản hồi thông tin tôi qua công văn số: 4148/BKHCN-TCCB, ngày 30 tháng 12 năm 2022 là “đến thời điểm hiện tại Bộ Khoa học Công nghệ chưa ban hành văn bản quy định thời hạn giữ chức vụ đối với chức danh lãnh đạo quản lý trong ngành khoa học và công nghệ. Vì vậy, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong lĩnh vực khoa học và công nghệ thực hiện quy định hiện hành của Đảng và Nhà nước về luân chuyển lãnh đạo quản lý hoặc quy định nội bộ có liên quan”. Tôi xin nhắc lại, tôi không phản ánh về việc luân chuyển hay điều động lãnh đạo hay công chức, mà đang phản ánh về vấn đề nhiệm kỳ của viên chức quản lý chuyên ngành khoa học công nghệ (VIÊN CHỨC QUẢN LÝ, KHÔNG PHẢI LÀ LÃNH ĐẠO HAY CÔNG CHỨC) có áp dụng theo quy định pháp luật hiện hành là nghị định 115/2020/NĐ-CP, ngày 27/11/2020 hoặc theo chủ trương của Đảng và Nhà nước hiện hành hay không? Một lần nữa, mong nhận được sự phản hồi cụ thể, đúng vấn đề mà viên chức phản ánh để hiểu và áp dụng tại đơn vị cho đúng đắn hơn về chủ trương của Đảng, theo quy định của pháp luật trong công tác cán bộ trên tinh thần tránh quan liêu cục bộ, tránh ở một vị trí quá lâu có nguy cơ lợi nhóm theo luật phòng chống tham nhũng trong các đơn vị sự nghiệp công lập chuyên ngành khoa học và công nghệ mà viên chức trình bày ở trên. Trân trọng.
Tra cứu thông tin PAKN
Thông báo

1. Hệ thống tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị về:

2. Hệ thống không tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn giải đáp pháp luật.

Tình hình xử lý PAKN

PAKN đã trả lời 136

PAKN đang xử lý 189

Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In