Kiến nghị về việc: Cải tiến giao diện

Nguyễn Hoàng Hải - Ngày 09/06/2022 23:33

Nội dung kiến nghị :

Đề nghị mỗi đề mục có thêm dấu " ? " để khi đưa chuột vào thì hiện ra giải thích - diễn giải thêm đó là cái gì. Làm sao để người không biết gì vẫn có thể tự tìm hiểu và sử dụng được dịch vụ công.

Bộ Khoa học và Công nghệ trả lời :

Kính gửi công dân Nguyễn Hoàng Hải,

Nội dung phản ánh, kiến nghị của Quý công dân không thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ. Do vậy, Bộ từ chối tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của Quý công dân tại Hệ thống phản ánh, kiến nghị của Bộ KH&CN.

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo để Quý công dân biết.

Trân trọng cảm ơn!

Tra cứu thông tin PAKN
Thông báo

1. Hệ thống tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị về:

2. Hệ thống không tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn giải đáp pháp luật.

Tình hình xử lý PAKN

PAKN đã trả lời 39

PAKN đang xử lý 42

Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In