Kiến nghị về việc: Đăng ký quyền sở hữu trị tuệ như nào? ở đâu?

Công Danh - Ngày 12/01/2024 15:49

Nội dung kiến nghị :

Đăng ký quyền sở hữu trị tuệ về bánh được không và Đăng ký quyền sở hữu trị tuệ ở đâu
File đính kèm: TBTV-2325731112024213.pdf

Bộ Khoa học và Công nghệ trả lời :

Bộ Khoa học và Công nghệ từ chối phản ánh kiến nghị có nội dung không phù hợp trong file đính kèm.

Tra cứu thông tin PAKN
Thông báo

1. Hệ thống tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị về:

2. Hệ thống không tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn giải đáp pháp luật.

Tình hình xử lý PAKN

PAKN đã trả lời 214

PAKN đang xử lý 195

Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In