Kiến nghị về việc: SỰ VIỆC TƯƠNG TỰ NHƯNG QUYẾT ĐỊNH TRÁI NGƯỢC

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ M&E DOLIN - Ngày 07/12/2023 08:35

Nội dung kiến nghị :

- Căn cứ theo hiến pháp nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Mọi tổ chức cá nhân đều bình đẳng trước hiến pháp và pháp luật. Hôm nay công ty TNHH sản xuất công nghệ m&e Dolin kính mong bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ kiểm tra xem xét các quyết định của cục sở hữu trí tuệ là 2140/QĐ-SHTT ký ngày 04/05/2019, 374/QĐ-SHTT ký ngày 02/02/2016, 3629/QĐ-SHTT ký ngày 01/09/2016, 2111/QĐ-SHTT ký ngày 29/06/2017, 2141/QĐ-SHTT ký ngày 04/05/2019 hoàn toàn đối lập với các quyết định 97990/QĐ-SHTT.ip ký ngày 14/11/2023 mặc dù sự việc trong các quyết định 2140/QĐ-SHTT, 374/QĐ-SHTT, 3629/QĐ-SHTT, 2111/QĐ-SHTT, 2141/QĐ-SHTT hoàn toàn tương tự với quyết định 97990/QĐ-SHTT.ip nhưng lại có kết luận trái ngược nhau. Và dưới đây công ty chúng tôi xin đính kèm file mà tổ chức TechSci Research LLC tại 420 Lexington Avenue, Suite 300, New York, NY, United States, 10170 có viết đánh giá về chúng tôi.
File đính kèm: tap-chi-nuoc-ngoai.pdf

Bộ Khoa học và Công nghệ trả lời :

Kính gửi: Công ty TNHH sản xuất công nghệ M&E DOLIN;

Địa chỉ: số 845 tỉnh lộ 43, phường Tam Bình, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Phản ánh kiến nghị của Quý công ty đã được Bộ Khoa học và Công nghệ chuyển đến đơn vị chức năng trực thuộc Bộ để giải quyết theo trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại.

Trân trọng./.

Tra cứu thông tin PAKN
Thông báo

1. Hệ thống tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị về:

2. Hệ thống không tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn giải đáp pháp luật.

Tình hình xử lý PAKN

PAKN đã trả lời 214

PAKN đang xử lý 195

Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In