Kiến nghị về việc: CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ CHẬM TRỄ TRONG GIẢI QUYẾT HỒ SƠ

NGUYỄN BÁ HƯNG - Ngày 22/03/2022 16:58

Nội dung kiến nghị :

Kính gửi: Văn phòng Chính Phủ Ngày 15/09/2020, tôi nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam có số đơn: 4-2020-37528, ngày 14/10/2020 tôi nhận được quyết định chấp nhận đơn hợp lệ từ Cục sở hữu trí tuệ. Tới nay đã 17 tháng nhưng tôi vẫn chưa nhận được quyết định cấp văn bằng bảo hộ hoặc quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ cho nhãn hiệu mà tôi đăng ký, trong khi đó theo quy định tại điểm b, khoản 2 điều 119 Luật sở hữu trí tuệ thì thời hạn thẩm định nội dung không quá 09 tháng kể từ ngày công bố đơn. "Điều 119. Thời hạn xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp 2. Đơn đăng ký sở hữu công nghiệp được thẩm định nội dung trong thời hạn sau đây: b) Đối với nhãn hiệu không quá chín tháng, kể từ ngày công bố đơn;" Bằng đơn này, tôi kính mong Văn phòng Chính phủ chỉ đạo để Cục sở hữu trí tuệ nhanh chóng giải quyết hồ sơ đăng ký nhãn hiệu của tôi đúng theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ. Trân trọng cảm ơn!

Bộ Khoa học và Công nghệ trả lời :

Ngày 18/4/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Công văn số 13486/SHTT-NH trả lời phản ánh, kiến nghị của ông (bà) Nguyễn Bá Hưng./.

File đính kèm: 13486.SHTT-NH.pdf
Tra cứu thông tin PAKN
Thông báo

1. Hệ thống tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị về:

2. Hệ thống không tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn giải đáp pháp luật.

Tình hình xử lý PAKN

PAKN đã trả lời 39

PAKN đang xử lý 42

Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In